ДМСУ остаточно "відхрестилася" від реєстрації ЗЕК на Аграрній біржі. Документ

02.10.2012

Державна митна служба, ще раз, тепер вже після наради у першого віце-премьєр-міністра України В.Хорошковського з проблеми примусу експортерів сільгосппродукції, всупереч чинному законодавству, реєструвати зовнішньо-економічні контракти на Аграрній біржі, спеціально висловилася з цього питання.

І висловилася однозначно - з моменту набрання чинностi новим Митним кодексом України (тобто, з 01.06.2012) законодавчi пiдстави щодо контролю митними органами наявностi Посвiдчення про реєстрацiю зовнiшньоекономiчних контрактiв на Аграрнiй бiржi та наявностi в зовнiшньоекономiчному контрактi вiдомостей про його реєстрацiю на Аграрнiй бiржi при митному оформленнi сiльськогосподарської продукцiї вiдсутнi.

Документ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

24.09.12 N 11.1/1.2-16.3/10646-ЕП

Начальнику Київської регiональної митницi

Начальникам митниць

Щодо контролю митними органами реєстрації

зовнішньоекономiчних контрактiв на Аграрнiй бiржi

Звертаємо вашу увагу на те, що вiдповiдно до статтi 7 Митного кодексу України заборони та/або обмеження щодо перемiщення окремих видiв товарiв через митний кордон України визначаються цим Кодексом та iншими законами України.

Згiдно з положеннями статтi 197 Митного кодексу України митними органами контролюються документи, якi пiдтверджують дотримання зазначених обмежень та видаються державними органами або iншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документiв митним органам передбачено законами України.

На виконання вказаної статтi 197 Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято постанову вiд 21.05.2012 N 436 "Про затвердження перелiкiв товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України". Цiєю постановою також визначено перелiк документiв, що видаються державними органами або iншими юридичними особами, уповноваженими на видачу цих документiв, для подання їх митним органам при пропуску товарiв через митний кордон України та їх митному оформленнi. До зазначених перелiкiв не включено, зокрема, такi документи, як Посвiдчення про реєстрацiю зовнiшньоекономiчних контрактiв на Аграрнiй бiржi та зовнiшньоекономiчний контракт, зареєстрований на Аграрнiй бiржi, оскiльки законами України не передбачено подання митним органам цих документiв.

З огляду на зазначене, з моменту набрання чинностi новим Митним кодексом України (тобто, з 01.06.2012) законодавчi пiдстави щодо контролю митними органами наявностi Посвiдчення про реєстрацiю зовнiшньоекономiчних контрактiв на Аграрнiй бiржi та наявностi в зовнiшньоекономiчному контрактi вiдомостей про його реєстрацiю на Аграрнiй бiржi при митному оформленнi сiльськогосподарської продукцiї вiдсутнi.

Наголошуємо, що постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 436 надiслана Держмитслужбою для керiвництва в роботi митним органам (лист вiд 31.05.2012 N 16/2-16.3/1163-ЕП). Крiм того, систематизована iнформацiя про документи, що подаються митним органам при пропуску товарiв через митний кордон України та їх митному оформленнi, перелiк яких визначено цiєю постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, надiслана до митних органiв листом Держмитслужби вiд 14.06.2012 N 11.1/2-16.3/6713-ЕП.

Проте, за iнформацiєю суб'єктiв господарської дiяльностi на сьогоднi мають мiсце випадки, коли посадовi особи митних органiв безпiдставно вимагають подання при митному оформленнi експорту окремих видiв сiльськогосподарської продукцiї пiдтвердження реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв на Аграрнiй бiржi.

З огляду на зазначене, вимагаю забезпечити неухильне виконання вимог статтi 197 Митного кодексу України та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 436.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

 

 

Українська аграрна конфедерація