Сільське господарство Кіровоградської області за січень-травень 2013 року

08.07.2013

У січні-травні 2013р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва по області порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 100,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100%, у господарствах населення – 100,7%.

Проведення весняно-польових робіт.Станом на 3 червня 2013р. усіма категоріями господарств області ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 1241,5 тис.га, що на 6,6% менше, ніж на 1 червня 2012р., у т.ч. по ярому клину – на площі 1235,6 тис.га (на 0,5% більше). Посіви ярих культур зросли у сільськогосподарських підприємствах Голованівського (на 25,6%), Вільшанського (на 8,8%) та Олександрівського (на 7,4%) районів.

Порівняно з 1 червня 2012р. збільшилися посіви кукурудзи на зерно на 20,9 тис.га (на 5,7%), соняшнику на зерно – на 49,8 тис.га (на 11,1%), водночас зменшилися посіви цукрових буряків (фабричних) на 9,5 тис.га (у 2,1 раза), кользи (ріпаку ярого) – на 341 га (у 1,6 раза), сої – на 29,9 тис.га (на 19,7%), картоплі – на 1,3 тис.га (на 3,1%) та овочів відкритого ґрунту –на 319 га (на 1,8%) відповідно.

У структурі ярого клину зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) займали 9,5% посіяних площ (торік – 11,5%), кукурудза на зерно – 31,5% (30%), соняшник на зерно – 40,2% (36,3%), цукрові буряки (фабричні) – 0,7% (1,5%), картопля та овочі – 4,6% (4,8%).

За інформацією сільськогосподарських підприємств (крім малих), із 343,9 тис.га озимих на зерно і зелений корм, посіяних восени 2012р., у зимовий та весняний період загинуло 7 тис.га (2% до посіяного), у т.ч. озимих на зерно – 3,7 тис.га (1,3%).

Під посіви ярих культур сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) внесено 509,3 тис.ц мінеральних добрив (у поживних речовинах), що на 17,9% більше, ніж на 1 червня 2012р. Частка удобреної мінеральними добривами площі становить 69% (торік – 63,9%), у розрахунку на 1 га удобреної та підживленої площі внесено 43,6 кг мінеральних добрив (36,6 кг).

 

Тваринництво. Виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні-травні 2013р. склало 30,5 тис.т. Збільшення виробництва м’яса порівняно з січнем-травнем 2012р. відбулося за рахунок росту обсягів реалізації худоби та птиці на забій в сільськогосподарських підприємствах (на 0,3 тис.т або на 4%). У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 77,2% (у січні-травні 2012р. – 77,6%), великої рогатої худоби – 20,4% (19,3%), птиці всіх видів – 1,9% (2,4%).

Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-травні 2013р. становив 8,6 тис.т, що на 7,9% більше, ніж у відповідному періоді 2012р., у т.ч. великої рогатої худоби –1,5 тис.т (на 2,7% менше), свиней – 6,7 тис.т (на 8% більше), птиці – 0,3 тис.т (у 2,2 р.б.). Співвідношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 110,6% (у січні–травні 2012р. – 107,1%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшились на 1,8% та становили 447 г, свиней – зросли на 9,6% (387 г).

Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у січні-травні 2013р. збільшилися порівняно з січнем-травнем 2012р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 10 районів, значно – Вільшанського (в 2,3 раза), Світловодського (в 1,9 раза), Ульяновського (на 32,1%), Петрівського (на 27,1%) районів.

У січні-травні 2013р. виробництво молока в усіх категоріях господарств порівняно з січнем-травнем 2012р. зменшилося на 1,6% і склало 119,8 тис.т, у т.ч. сільськогосподарських підприємствах – на 3,7% (18,1 тис.т), господарствах населення – на 1,3% (101,7 тис.т).

Збільшилося виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 12 районів області, найсуттєвіше – Олександрійського (на 23,4%), Онуфріївського (на 16,7%), Голованівського (на 13,7%), Світловодського (на 12,4%) районів.

Порівняно з січнем-травнем 2012р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) збільшився на 11 кг (на 0,6%) і становив 1772 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах Новгородківського (2553 кг), Олександрійського (2323 кг), Вільшанського (2126 кг), Олександрівського (1994 кг), найнижча – Новоархангельського (708 кг), Маловисківського (971 кг) районів.

Виробництво яєць в усіх категоріях господарств у січні-травні 2013р. порівняно з січнем-травнем 2012р. зменшилося на 2,6% і склало 221 млн.шт., у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 12% (86,9 млн.шт.), господарствах населення – зросло на 4,7% (134,1 млн.шт.).

Обсяги виробництва яєць порівняно з січнем–травнем 2012р. збільшили сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області з 11, які займалися цим видом діяльності, найсуттєвіше – Ульяновського (в 4,4 раза), Устинівського (в 2,5 раза), Гайворонського (в 1,9 раза).

Несучість курей-несучок у січні-травні 2013р. становила 140 яєць і залишилась на рівні відповідного періоду 2012р. Найвищих показників досягнуто сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградського району (140 шт.).

У господарствах усіх категорій чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 162,2 тис. голів (на 3,3% більше, ніж на 1 червня 2012р.), у т.ч. корів – 67,4 тис. голів (на 1,3% менше), свиней – 280,8 тис. голів (на 0,1% менше), овець та кіз – 64,3 тис. голів (на 2,4% більше), птиці –5199,6 тис. голів (на 0,2% менше).

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з показниками на 1 червня 2012р. зросло поголів’я великої рогатої худоби на 0,1%, свиней – на 0,3%, овець та кіз – на 4,6%; поголів’я корів та птиці – зменшилося на 3,4% та на 13,2% відповідно.

На початок червня 2013р. населенням утримувалось 79,4% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби (на 1 червня 2012р. – 78,7%), у т.ч. корів – 83,1% (82,7%), свиней – 53,8% (53,9%), овець і кіз – 87,4% (87,6%), птиці всіх видів – 85% (82,7%).

Станом на 1 червня 2013р. в сільськогосподарських підприємствах області (крім малих) було в наявності кормів усіх видів 29,1 тис.т корм.од, що на 10,6% менше, ніж на 1 червня 2012р., в т.ч. концентрованих – 14,5 тис.т корм.од (на 8,4% менше). У розрахунку на 1 умовну голову великої худоби припадало по 3,6 ц корм.од кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих – по 1,8 ц корм.од (на 1 червня 2012р. відповідно 3,9 ц та 1,9 ц корм.од).

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за січень-травень 2013р. отримано бюджетну тваринницьку дотацію за реалізовану продукцію у сумі 2838,7 тис.грн., у т.ч. за худобу – 361,3 тис.грн., за молоко – 2477,4 тис.грн.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції у січні–травні 2013р. порівняно з січнем–травнем2012р. зменшився на 15,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16,9%, продукції тваринництва – на 1,7%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 89,4%, тваринництва – 10,6% (усічні-травні 2012р. відповідно 90,9% та 9,1%).

Порівняно з січнем-травнем2012р. збільшили обсяги реалізації худоби та птиці сільськогосподарські підприємства (крім малих) 12 районів, з них значно – Світловодського (в 1,9 раза), Долинського (в 1,8 раза), Вільшанського (на 40,4%) районів.

Продаж молока та молочних продуктів збільшено сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) 9 районів, з них найсуттєвіше – Олександрівського (на 44,4%), Новоукраїнського (на 27,1%) та Олександрійського (на 23,1%) районів.

Продаж яєць збільшено підприємствами Ульяновського (в 5,3 раза), Устинівського (в 3 рази), Новоукраїнського (в 1,8 раза) та Компаніївського (на 43,6%) районів із 10 районів, які займалися реалізацією яєць.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) у січні-травні 2013р. порівняно з січнем-травнем 2012р. зросли на 15,6%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 17,4%, на продукцію тваринництва – на 2,3%.

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 червня 2013р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 321,7 тис.т зерна (в 1,8 раза менше проти 1 червня 2012р.), у т.ч. 118,7 тис.т пшениці (в 2,5 раза менше). Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 189 тис.т зерна, у т.ч. 48,9 тис.т пшениці, 88,2 тис.т кукурудзи, 42,2 тис.т ячменю, 0,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 132,7 тис.т зерна (в 1,8 раза менше), у т.ч. зернозберігаючі –102,7 тис.т (в 1,8 раза менше).

Запаси насіння соняшнику становили 125,1 тис.т (в 2,2 раза менше порівняно з 1 червня 2012р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 43,3 тис.т (на 30,2% менше), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 81,8 тис.т (в 2,7 раза менше).

 

 

oblast.kr.ua