«Украгролізинг»: фінансова звітність – за міжнародними стандартами

14.06.2013

З початку 2012-го року Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», відповідно до законодавства, перейшла на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Під час переходу на МСФЗ Компанiя переглянула свої активи і зобов’язання щодо їх вiдповiдностi критерiям визнання. Згідно із параграфом 4.4 розділу «Основоположні припущення» Концептуальної основи МСФЗ, не можуть бути визнані активами, зокрема, суми безнадійної поточної дебіторської заборгованості за договорами, укладеними впродовж 1998-1999 років. Йдеться про борги, залишені «Украгролізингу» колишнімими лізингодавцями. Наприкінці 90-х років роль лізингодавців у кожній області виконували структури Облагропостачу, функції яких згодом були передані «Украгролізингу».

За нормами законодавства, не можуть бути визнані активами і суми фінансових інвестицій в об’єкти, що ліквідовані, оголошені банкрутами або заборгованості у яких прострочені. Серед них такі підприємства як ВАТ «Херсонські комбайни» (комбайни «Славутич») із боргом у понад 6 млн грн., ТОВ ТПК «Лорд» (елеваторне обладнання) із 500 тисячами, ТОВ «АМР Інвест» (трактори «Коваль») із понад 8 млн грн. і т.д.

Усе це, на жаль, призвело до зменшення активів Компанії, виникнення у 2012 році непокритих збитків на суму 16,4 млн грн. Проблему також загострила суттєва затримка із прийняттям ключового документу  державного лізингового оператора –  Переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої в 2012 році фінансується за рахунок коштів державного бюджету (затверджено лише 13.07.2012 !). В результаті Компанія не мала можливостей у повній мірі спрямувати кошти на закупівлю сільськогосподарської техніки та отримати доходи від передачі її в лізинг, в тому числі і платежі у частині комісії. Усе це позначилося на минулорічних фінансових показниках Компанії.

Нинішнього ж  року ситуація суттєво покращилася. І відповідний Перелік набув чинності на самому початку календарного року  – 10 січня, що значно пожвавило роботу Компанії, а отже і задовольнило очікування клієнтів «Украгролізингу»-сільгосптоваровиробників.

Керівництво Компанії обрало чітку стратегію на поліпшення фінансового стану. Найперше, налагоджено систему дієвого контролю за вчасною сплатою лізингових платежів та оперативного реагування на виникнення поточних боргів. Через механізм контролю представники обласних філій простежують платоспроможність лізингоодержувачів, зокрема, аналізують їх фінансово-майновий стан та своєчасної подачі позовних заяв до суду, а це, зрозуміло, унеможливлює виникнення безнадійної заборгованості.

З метою забезпечення фінансової стабільності в «Украгролізингу» працює постійно діюча бюджетна комісія, яка не лише підбиває підсумки роботи Компанії, але й аналізує фінансову діяльність, обгрунтовує прогнози.