Українські фермери зможуть підвищити рентабельність на 4 млрд. грн. на рік при застосуванні новітніх біотехнологій

29.03.2013

Українські вчені завершили роботу над дослідженням «Потенційний економічний та екологічний ефект від впровадження сучасних ГМ культур у сільськогосподарське виробництво України». Дослідження проводилось Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України з метою вивчення економічних та екологічних наслідків використання новітніх аграрних біотехнологій в Україні.

Результати дослідження свідчать про те, що Україна суттєво недовикористовує потенціал новітніх технологій в галузі рослинництва. Попри унікальний природний потенціал, родючі ґрунти та значні території площ, що є придатними для ведення сільськогосподарської діяльності, Україна, порівняно з виробничими системами західних сільськогосподарських економік, має досить низький рівень продуктивності через недостатньо сучасний рівень технологій, що застосовуються при веденні сільського господарства.

 «Запровадження новітніх сільськогосподарських біотехнологій змогло б забезпечити швидкий технологічний та продуктивний поступ України. Сільгоспвиробники мали б змогу використовувати весь потенціал економічних та виробничих досягнень, підвищити доходи та знизити ризики», - зазначає професор Ярослав Борисович Блюм, директор Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України.  1 % прибутку ВВП України від впровадження аграрних біотехнологій у сільському господарстві – це серйозний внесок у розвиток економіки та народного господарства країни.

Наприклад, якщо порівняти технологічний рівень України з технологічним рівнем провідних аграрних країн Європи та світу, застосування українськими фермерами відповідних сучасних новітніх технологій змогло б уже протягом першого року після їх впровадження забезпечити чисте зростання рівня рентабельності фермерських господарств на понад 4 млрд. грн на рік.

За словами автора дослідження – директора Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України Ярослава Блюма, українські великі аграрні компанії уже сьогодні зацікавлені у вирощуванні високорентабельних культур. «Найбільші фермерські господарства зацікавлені у комерційному вирощуванні біотехнологічних аграрних культур, бо у випадку практичного розвитку даного питання мова йтиме про фінансові та матеріально-технічні ресурси. Окрім того, запровадження біотехнологій дасть позитивний економічний ефект та відкриє ряд можливостей і для дрібних виробників сільськогосподарської продукції, особливо коли йдеться про вирощування таких культур як картопля, помідори, перець, баклажани, вирощування яких зосереджене у невеликих та дрібних приватних господарствах», - додає професор Ярослав Борисович Блюм, директор Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України.

Серед переваг можливого запровадження аграрних біотехнологій в Україні, вчені називають:

•           збільшення прибутковості по кожній з групи культур, охоплених дослідженням (кукурудза, цукровий буряк, ріпак та соя), що пов’язано, у першу чергу, з вищою врожайністю, яка потенційно зросте в межах 0,9-3,2 млн. т, або на 1,5-9,5% від загального річного виробництва згаданих культур;

•           загальний обсяг застосування гербіцидів для обробки вказаних сільськогосподарських культур скоротиться на 4,4-7,8 %. Відповідно це матиме позитивних ефект на екологію;

•           зменшене використання гербіцидів та інсектицидів щорічно заощаджуватиме від 780 тис. до 1,56 млн. літрів пального. Це, у свою чергу, сприятиме зменшенню викидів вуглекислого газу на 2,73-5,35 млн. кг;

для виробників, що застосовують інтенсивні технології (використовують якісне насіння, засоби захисту рослин та застосовують найкращі сільськогосподарські практики) і як правило вже мають врожайність вищу за середню – застосування біотехнологій дасть зниження витрат на виробництво (менше витрат на засоби захисту рослин);

 •          для більшості фермерів, а саме екстенсивних виробників, основна вигода від використання аграрних біотехнологій, полягатиме у підвищенні врожайності.