Деградація українських ґрунтів: PLT надає ґрунтовну відповідь

05.03.2018

Розвиток будь-якої галузі базується на ефективному використанні основних виробничих фондів. В сільському господарстві це — земельні ресурси, і насамперед грунт і його родючість. На старті весняних польових робіт 2018 року компанія УкрАгроКонсалт попросила директора агрохімічної лабораторії «Прайм Лаб Тек»/PLT пані Людмилу Василенко дати оцінку стосовно нинішньої ситуації якості та родючості грунтів в Україні

УкрАгроКонсалт: Який потенціал України щодо якості грунтів?

Л.В.:  Україна, що має майже 45 млн. га сільськогосподарських угідь, здавна відома як один з найбільших виробників сільськогосподарської продукції, що пояснюється досить сприятливими природно- кліматичними умовами, багатими ресурсами орних земель, більша частина яких (67,7%) - чорноземи. Займаючи близько 6% площі Європи, вона має не менш як третину її потенційних біоресурсів.

Утвердилось переконання, що чорноземи - найродючіші ґрунти, а Україна має 8,7% їх світових площ. Насправді вони не найродючіші в світі і навіть в Україні, бо сформувалися під степовою рослинністю в умовах недостатнього атмосферного зволоження.

УкрАгроКонсалт: Ставка на родючість українських ґрунтів  виправдана?

Л.В.:  Нажаль, ставка на невичерпну родючість чорноземів виявилася невиправданою. Внаслідок тривалої нераціональної експлуатації чорноземів вони цю родючість втратили і вже неспроможні створювати комфортні ґрунтові умови для росту культурних рослин та достатнього задоволення їхніх потреб доступними формами елементів живлення. З’ясувалось, що найкращий у світі ґрунт дуже уразливий до антропогенного втручання і може перетворитись на безплідний деградований ґрунт.

УкрАгроКонсалт: Яке місце займає Україна у порівнянні до інших країн світу?

Л.В.:  Екстенсивний розвиток землеробства в Україні призвів до надмірної розораності сільськогосподарських угідь (до 80%; для порівняння: середня розораність території Західної  Європи становить 31%, Індії - 30%, Китаю і США 25%, Англії, Канади, Німеччини, Франції - 20-45%), а в деяких областях (Вінницька, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська) понад -90%

УкрАгроКонсалт: Які основні ознаки родючості грунту?

Л.В.:  Навіть якщо візуально родючість ґрунту визначена - є маса прихованих ознак, які на перший погляд не видно. У ґрунті циркулює безліч хімічних речовин, що потрапляють в неї зі стічними водами, викидами підприємств і автомобілів, недбайливою діяльністю людини, що вносить в надлишку мінеральні добрива та засоби захисту. Агрохімічне обстеження – це базис, без якого неможливо побудувати ефективну систему удобрення сільськогосподарських культур. Без знання фактичного вмісту елементів живлення та їх доступності в ґрунтах конкретного поля, внесення мінеральних добрив часто призводить до «викидання грошей на вітер», так як культура не в змозі їх ефективно використати при порушенні оптимального співвідношення. Аналіз ґрунту і оцінка потенціалу кожного поля дозволяє оптимізувати технологію вирощування і уникнути неефективного використання коштів на ресурси (добрива, насіння, ЗЗР).

УкрАгроКонсалт: Для чого потрібен аналіз грунту?

Л.В.:  Аналіз ґрунту дозволяє встановити, не тільки величину норм і доз добрив, але й співвідношення між елементами живлення для кожної культури на конкретному полі. Визначення кислотності ґрунту дозволяє розробити рекомендації з проведення хімічної меліорації і підбору ефективних форм мінеральних добрив.

Знати про власні чи орендовані землі більше, щоб справно керувати, спонукає власника практична потреба. Прогноз та планування врожаю напряму залежать від родючості ґрунтів та доступності елементів живлення. Як її визначати й розраховувати, підтримувати та вносити оптимальну кількість добрив, не витрачаючи зайвих грошей? Це питання залишається актуальним і на сьогоднішній день.

Для вирішення проблемних питань PLT пропонує повний спектр послуг, а саме:

- відбір зразків грунту та рослин,

 -агрохімічне обстеження ґрунту та рослинна діагностика,

- рекомендації з системи внесення добрив, картограми.

До речі, під час роботи  XV Міжнародної конференції «Зерно Причорномор'я-2018»,яку проводить Ваша компанія в квітні, учасниками якої ми будемо, всі бажаючі делегати зможуть отримати більш детальну інформацію щодо ситуації якості грунтів в Україні і можливості нашої лабораторії.

Довідково. Приватна агрохімічна лабораторія Прайм Лаб Тек / Prime Lab Tech (PLT) відкрилася на початку 2016 року за сприяння Проекту USAID "Підтримка аграрного та сільського розвитку" і з метою надання послуг в сфері агрохімічного та агрофізичного аналізу, а також підвищення рівня освіти власників та агрономів аграрних господарств. Наразі лабораторія  Prime Lab Tech (PLT) - одна з найбільш передових в Україні.

 

УкрАгроКонсалт

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи