КВЕД 2010. Классификатор видов экономической деятельности Украины

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДК 009:2010

Чинний від 01.01.2012 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними 
наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 29 листопада 2010 року N 530

Код 

Назва 

NACE
(Rev. 1.1) 

ISIC
(Rev. 4) 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

  

01 

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 

  

01 

01.1 

Вирощування однорічних і дворічних культур 

  

011 

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

01.11* 

0111 

01.12* 

0111 

01.12 

Вирощування рису 

01.11* 

0112 

01.13 

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 

01.11* 

0113 

01.12* 

0113 

01.14 

Вирощування цукрової тростини 

01.11* 

0114 

01.15 

Вирощування тютюну 

01.11* 

0115 

01.16 

Вирощування прядивних культур 

01.11* 

0116 

01.19 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

01.11* 

0119 

01.12* 

0119 

01.2 

Вирощування багаторічних культур 

  

012 

01.21 

Вирощування винограду 

01.13* 

0121 

01.22 

Вирощування тропічних і субтропічних фруктів 

01.13* 

0122 

01.23 

Вирощування цитрусових 

01.13* 

0123 

01.24 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

01.13* 

0124 

01.25 

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 

01.12* 

0125 

01.13* 

0125 

01.26 

Вирощування олійних плодів 

01.11* 

0126 

01.13* 

0126 

01.27 

Вирощування культур для виробництва напоїв 

01.13* 

0127 

01.28 

Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 

01.11* 

0128 

01.12* 

0128 

01.13* 

0128 

01.29 

Вирощування інших багаторічних культур 

01.11* 

0129 

02.01* 

0129 

01.3 

Відтворення рослин 

  

013 

01.30 

Відтворення рослин 

01.12* 

0130 

01.4 

Тваринництво 

  

014 

01.41 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

01.21* 

0141* 

01.42 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

01.21* 

0141* 

01.43 

Розведення коней та інших тварин родини конячих 

01.22* 

0142 

01.44 

Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 

01.25* 

0143 

01.45 

Розведення овець і кіз 

01.22* 

0144 

01.46 

Розведення свиней 

01.23* 

0145 

01.47 

Розведення свійської птиці 

01.24* 

0146 

01.49 

Розведення інших тварин 

01.22* 

0149 

01.25* 

0149 

01.5 

Змішане сільське господарство 

  

015 

01.50 

Змішане сільське господарство 

01.30 

0150 

01.6 

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 

  

016 

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

01.41* 

0161 

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

01.42 

0162 

92.72* 

0162 

01.63 

Післяурожайна діяльність 

01.11* 

0163 

01.13* 

0163 

01.41* 

0163 

01.64 

Оброблення насіння для відтворення 

01.11* 

0164 

01.12* 

0164 

01.13* 

0164 

01.41* 

0164 

01.7 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

  

017 

01.70 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

01.50* 

0170 

02 

Лісове господарство та лісозаготівлі 

  

02 

02.1 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

  

021 

02.10 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

01.12* 

0210 

  

  

02.01* 

0210 

02.2 

Лісозаготівлі 

  

022 

02.20 

Лісозаготівлі 

02.01* 

0220 

02.3 

Збирання дикорослих недеревних продуктів 

  

023 

02.30 

Збирання дикорослих недеревних продуктів 

01.12* 

0230 

01.13* 

0230 

02.01* 

0230 

02.4 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

  

024 

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

02.02 

0240 

74.14* 

0240 

03 

Рибне господарство 

  

03 

03.1 

Рибальство 

  

031 

03.11 

Морське рибальство 

05.01* 

0311 

03.12 

Прісноводне рибальство 

05.01* 

0312 

03.2 

Рибництво (аквакультура) 

  

032 

03.21 

Морське рибництво (аквакультура) 

05.02* 

0321 

03.22 

Прісноводне рибництво (аквакультура) 

01.25* 

0322 

05.02* 

0322 

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 

  

05 

Добування кам'яного та бурого вугілля 

  

05 

05.1 

Добування кам'яного вугілля 

  

051 

05.10 

Добування кам'яного вугілля 

10.10* 

0510 

05.2 

Добування бурого вугілля 

  

052 

05.20 

Добування бурого вугілля 

10.20* 

0520 

06 

Добування сирої нафти та природного газу 

  

06 

06.1 

Добування сирої нафти 

  

061 

06.10 

Добування сирої нафти 

11.10* 

0610 

06.2 

Добування природного газу 

  

062 

06.20 

Добування природного газу 

11.10* 

0620 

07 

Добування металевих руд 

  

07 

07.1 

Добування залізних руд 

  

071 

07.10 

Добування залізних руд 

13.10* 

0710 

07.2 

Добування руд кольорових металів 

  

072 

07.21 

Добування уранових і торієвих руд 

12.00* 

0721 

07.29 

Добування руд інших кольорових металів 

13.20* 

0729 

08 

Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 

  

08 

08.1 

Добування каменю, піску та глини 

  

081 

08.11 

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 

14.11* 

0810* 

14.12* 

0810* 

14.13* 

0810* 

08.12 

Добування піску, гравію, глин і каоліну 

14.21* 

0810* 

14.22* 

0810* 

08.9 

Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у. 

  

089 

08.91 

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив 

14.30* 

0891 

08.92 

Добування торфу 

10.30* 

0892 

08.93 

Добування солі 

14.40* 

0893 

08.99 

Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у. 

14.50* 

0899 

09 

Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 

  

09 

09.1 

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 

  

091 

09.10 

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 

11.10* 

0910 

11.20 

0910 

09.9 

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 

  

099 

09.90 

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 

10.10* 

0990 

10.20* 

0990 

10.30* 

0990 

12.00* 

0990 

13.10* 

0990 

13.20* 

0990 

14.11* 

0990 

14.12* 

0990 

14.13* 

0990 

14.21* 

0990 

14.22* 

0990 

14.30* 

0990 

14.40* 

0990 

14.50* 

0990 

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  

10 

Виробництво харчових продуктів 

  

10 

10.1 

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 

  

101 

10.11 

Виробництво м'яса 

15.11 

1010* 

15.12* 

1010* 

10.12 

Виробництво м'яса свійської птиці 

15.12* 

1010* 

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

15.13* 

1010* 

10.2 

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

  

102 

10.20 

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

15.20* 

1020 

10.3 

Перероблення та консервування фруктів і овочів 

  

103 

10.31 

Перероблення та консервування картоплі 

15.31 

1030* 

10.32 

Виробництво фруктових і овочевих соків 

15.32 

1030* 

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

01.41* 

1030* 

15.33* 

1030* 

51.31* 

1030* 

10.4 

Виробництво олії та тваринних жирів 

  

104 

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

01.13* 

1040* 

15.41 

1040* 

15.42 

1040* 

10.42 

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 

15.43 

1040* 

10.5 

Виробництво молочних продуктів 

  

105 

10.51 

Перероблення молока, виробництво масла та сиру 

15.51 

1050* 

10.52 

Виробництво морозива 

15.52 

1050* 

10.6 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 

  

106 

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

15.61 

1061 

10.62 

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 

15.62* 

1062 

10.7 

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

  

107* 

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

15.81* 

1071* 

10.72 

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 

15.82 

1071* 

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

15.85* 

1074 

10.8 

Виробництво інших харчових продуктів 

  

107* 

10.81 

Виробництво цукру 

15.83 

1072 

10.82 

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 

15.84 

1073 

10.83 

Виробництво чаю та кави 

15.86 

1079* 

10.84 

Виробництво прянощів і приправ 

14.40* 

1079* 

15.87 

1079* 

10.85 

Виробництво готової їжі та страв 

15.13* 

1075 

15.20* 

1075 

15.33* 

1075 

15.81* 

1075 

15.85* 

1075 

10.86 

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 

15.88 

1079* 

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань 

15.13* 

1079* 

15.62* 

1079* 

15.81* 

1079* 

15.89 

1079* 

10.9 

Виробництво готових кормів для тварин 

  

108 

10.91 

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 

15.71 

1080* 

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

15.72 

1080* 

11 

Виробництво напоїв 

  

11 

11.0 

Виробництво напоїв 

  

110 

11.01 

Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв 

15.91 

1101 

15.92* 

1101 

51.34* 

1101 

11.02 

Виробництво виноградних вин 

01.13* 

1102* 

15.93 

1102* 

51.34* 

1102* 

11.03 

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин 

15.94 

1102* 

11.04 

Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів 

15.95 

1102* 

11.05 

Виробництво пива 

15.96 

1103* 

11.06 

Виробництво солоду 

15.97 

1103* 

11.07 

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 

15.98 

1104 

12 

Виробництво тютюнових виробів 

  

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи