Державний бюджет України на 2012 рік

Герб України

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

Про Державний бюджет України на 2012 рік

Стаття 1.  Визначити  доходи  Державного  бюджету  України на
2012 рік у сумі 332.821.347,3 тис.  гривень,  у тому числі  доходи
загального фонду    Державного    бюджету   України   -   у   сумі
288.177.480,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету  України  -  у  сумі 44.643.867,2 тис.  гривень,  згідно з
додатком N 1 до цього Закону.
 

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2012  рік  у
сумі 358.010.376,4 тис.  гривень,  у тому числі видатки загального
фонду  Державного  бюджету  України  -  у  сумі 312.774.237,9 тис.
гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України -
у сумі 45.236.138,5 тис. гривень.
 

     Затвердити на 2012 рік:
 

     повернення кредитів до  Державного  бюджету  України  у  сумі
12.336.439,7  тис.  гривень,  у  тому числі повернення кредитів до
загального фонду   Державного   бюджету   України   -    у    сумі
3.976.591,4 тис.  гривень  та  повернення кредитів до спеціального
фонду  Державного  бюджету  України  -  у  сумі  8.359.848,3  тис.
гривень;
 

     надання кредитів   з   Державного   бюджету  України  у  сумі
12.276.894,7 тис.  гривень,  у  тому  числі  надання  кредитів  із
загального фонду    Державного    бюджету   України   -   у   сумі
624.684,4 тис.  гривень та надання кредитів із спеціального  фонду
Державного бюджету України - у сумі 11.652.210,3 тис. гривень.
 

     Установити граничний   обсяг   дефіциту   Державного  бюджету
України у сумі 25.129.484,1 тис.  гривень,  у тому числі граничний
обсяг  дефіциту  загального  фонду  Державного бюджету України - у
сумі  21.244.850,8  тис.  гривень  та  граничний  обсяг   дефіциту
спеціального фонду   Державного   бюджету   України   -   у   сумі
3.884.633,3 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
 

     Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
Державного  бюджету  України  на 2012 рік у розрізі відповідальних
виконавців  за  бюджетними  програмами,   розподіл   видатків   на
централізовані    заходи    між    адміністративно-територіальними
одиницями,  розподіл видатків на здійснення правосуддя  в  розрізі
місцевих та апеляційних судів згідно з додатками N 3,  N 4,  N 5 і
N 8 до цього Закону.
 

     Затвердити на 2012 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно
з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.
 

     Затвердити на  2012  рік  нормативи  щоденних відрахувань для
перерахування дотації вирівнювання з державного  бюджету  місцевим
бюджетам  та  коштів,  що  передаються  до  державного  бюджету  з
місцевих бюджетів, згідно з додатком N 6 до цього Закону.
 

     Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2012  рік  у
розмірі  до  двох  відсотків  видатків загального фонду Державного
бюджету України, визначених цією статтею.
 

     Стаття 2.  Установити,  що  до   доходів   загального   фонду
Державного  бюджету України на 2012 рік належать доходи державного
бюджету, що визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ).
 

     Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету
України на 2012 рік  належать  надходження  від  продажу  органами
виконавчої влади легкових автомобілів.
 

     Стаття 3.   Установити,   що   Національний  банк  України  у
2012 році щоквартально перераховує до Державного  бюджету  України
кошти на загальну суму не менш як 9.600.000 тис. гривень.
 

     Стаття 4.  Установити,  що  джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині доходів є:
 

     1) акцизний  податок  з  вироблених  в  Україні   підакцизних
товарів   (продукції)  в  частині  нафтопродуктів  і  транспортних
засобів;
 

     2) акцизний податок з ввезених  на  митну  територію  України
підакцизних   товарів   (продукції)  в  частині  нафтопродуктів  і
транспортних засобів;
 

     3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та  шини
до них;
 

     4) 10  відсотків  коштів,  отриманих за вчинення консульських
дій за межами України;
 

     5) платежі,  пов'язані з  перебуванням  Чорноморського  флоту
Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної
28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і  Урядом  Російської
Федерації    про   взаємні   розрахунки,   пов'язані   з   поділом
Чорноморського  флоту   та   перебуванням   Чорноморського   флоту
Російської Федерації на території України ( 643_077 );
 

     6) 50   відсотків   виконавчого  збору,  стягнутого  органами
державної виконавчої служби;
 

     7) кошти  від  реалізації   надлишкової   космічної   техніки
військового  та  подвійного  призначення,  що  належить Державному
космічному агентству України;
 

     8) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та
спеціальної  техніки,  іншого  майна Збройних Сил України та інших
утворених відповідно  до  законів  України  військових  формувань,
правоохоронних  органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту  Міністерства  надзвичайних  ситуацій  України,  Державної
спеціальної служби транспорту;
 

     9) збори  на  обов'язкове  державне пенсійне страхування,  що
відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними  виробами
із  золота (крім обручок),  платини і дорогоцінного каміння та при
відчуженні   легкових   автомобілів,   з   операцій    придбавання
(купівліпродажу)  нерухомого  майна,  з  користування  та  надання
послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на  виплату
пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 

     10) 80  відсотків  надходжень  до Державного спеціалізованого
фонду   фінансування   загальнодержавних   витрат   на   авіаційну
діяльність    та   участь   України   у   міжнародних   авіаційних
організаціях;
 

     11) 50 відсотків портового (адміністративного) збору;
 

     12) власні  надходження  бюджетних  установ  (у  тому   числі
наукових  установ  Національної  академії наук України і галузевих
академій наук),  які утримуються за рахунок державного бюджету,  в
тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном
Національної академії наук  України  і  галузевих  академій  наук,
50 відсотків  орендної  плати  за  користування  іншим майном,  що
належить  бюджетним  установам,   які   утримуються   за   рахунок
державного бюджету;
 

     13) надходження   від   реалізації   матеріальних   цінностей
державного резерву (крім надходжень,  визначених пунктом  29  цієї
статті);
 

     14) надходження  від  реалізації  розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву;
 

     15) кошти,  отримані від секретаріату  ООН,  ОБСЄ  або  іншої
регіональної  організації за участь українського персоналу органів
внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
 

     16) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
 

     17) кошти від  Державного  підприємства  "Національна  атомна
енергогенеруюча  компанія  "Енергоатом"  відповідно  до  статті  8
Закону  України   "Про   впорядкування   питань,   пов'язаних   із
забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) та дохід від розміщення
цих коштів у цінні папери,  що емітуються державою  відповідно  до
статті  9 цього ж Закону України ( 1868-15 ),  а також надходження
заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки;
 

     18) відсотки   за   користування   пільговим   довгостроковим
державним  кредитом,  наданим  молодим  сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
 

     19) платежі,  пов'язані  з  виконанням  Угоди  між  Кабінетом
Міністрів  України  та  Урядом  Російської  Федерації  про  участь
Російської Федерації  у   розвитку   соціально-економічної   сфери
м. Севастополя  та  інших  населених пунктів,  в яких дислокуються
військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації  на
території України ( 643_255 );
 

     20) штрафні  санкції  за  порушення  законодавства  з  питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 

     21) плата  за  проїзд  автомобільними  дорогами  транспортних
засобів  та  інших  самохідних  машин  і  механізмів,  вагові  або
габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 

     22) кошти   від   сплати   інвалідами   часткової    вартості
автомобілів   та  кошти  від  реалізації  автомобілів,  повернутих
інвалідами;
 

     23) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості
викидів  парникових  газів,  передбаченого  статтею  17 Кіотського
протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних  Націй  про
зміну клімату ( 995_801 );
 

     24) екологічний   податок,   що   справляється  за  утворення
радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове
зберігання    радіоактивних    відходів   їх   виробниками   понад
установлений особливими умовами ліцензії строк;
 

     25) надходження  в  рамках  програм  допомоги   Європейського
Союзу;
 

     26) збір    на    соціально-економічну   компенсацію   ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження;
 

     27) 30  відсотків  екологічного  податку  (крім   надходжень,
визначених пунктом 24 цієї статті);
 

     28) 30   відсотків  грошових  стягнень  за  шкоду,  заподіяну
порушенням  законодавства  про  охорону  навколишнього  природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
 

     29) надходження   від   реалізації   матеріальних   цінностей
державного резерву медичного призначення;
 

     30) податок на додану вартість,  що  сплачується  до  бюджету
переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними
молоко,  молочну  сировину   та   молочні   продукти,   м'ясо   та
м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій
вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно);
 

     31) кошти  від  реалізації  продуктів   утилізації   твердого
ракетного палива;
 

     32) збір    на   розвиток   виноградарства,   садівництва   і
хмелярства;
 

     33) судовий збір.
 

     Стаття 5.  Установити на 31 грудня 2012 року граничний  обсяг
державного боргу в сумі 415.326.338,2 тис. гривень.
 

     Стаття 6.  Установити,  що  у  2012  році  державні  гарантії
надаються на суму  5.000.000  тис.  гривень  за  такими  можливими
напрямами:
 

     1) для  забезпечення  Кабінетом Міністрів України повного або
часткового  виконання  боргових   зобов'язань   за   запозиченнями
суб'єктів  господарювання  - резидентів України державного сектору
економіки, а саме:
 

     за зобов'язаннями Державного  агентства  автомобільних  доріг
України   (за  запозиченнями,  зобов'язаннями  з  оплати  введених
інвесторами в дію об'єктів та за договорами концесії);
 

     за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, об'єкти державної
власності яких належать до сфери управління Державного агентства з
інвестицій та  управління  національними  проектами  України,  які
здійснюють реалізацію національних проектів;
 

     за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, об'єкти державної
власності  яких  належать  до   сфери   управління   Національного
агентства  з  питань  підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату  Європи  2012  року  з  футболу  та  реалізації
інфраструктурних проектів;
 

     за зобов'язаннями Державної іпотечної установи;
 

     за зобов'язаннями    Державної   спеціалізованої   фінансової
установи   "Державний   фонд   сприяння   молодіжному    житловому
будівництву" на будівництво житла для молоді;
 

     для фінансування         інвестиційних,         інноваційних,
інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне
значення  та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України,
в тому числі експортоорієнтованих і енергозберігаючих проектів.
 

     Порядок та умови надання  державних  гарантій  встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
 

     Державне агентство   автомобільних  доріг  України,  суб'єкти
господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери
управління   Державного   агентства  з  інвестицій  та  управління
національними  проектами  України,   які   здійснюють   реалізацію
національних   проектів,   та   суб'єкти  господарювання,  об'єкти
державної   власності   яких   належать   до   сфери    управління
Національного  агентства  з  питань  підготовки  та  проведення  в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації    інфраструктурних    проектів,    звільняються    від
зобов'язання подавати  забезпечення  виконання  зобов'язань  перед
державою  з  відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати
до державного бюджету плату за отримання державних гарантій;
 

     2) для забезпечення повного або часткового виконання боргових
зобов'язань за запозиченнями, що надаються на підставі міжнародних
договорів України.
 

     Стаття 7.  Установити,  що джерелами формування  спеціального
фонду   Державного   бюджету   України   на  2012  рік  у  частині
фінансування є:
 

     1) кредити (позики),  що залучаються державою  від  іноземних
держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації
інвестиційних програм (проектів);
 

     2) залишок коштів,  джерелом формування яких були надходження
в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 

     3) залишок  коштів  у  сумі не менше 138.614,4 тис.  гривень,
джерелом  формування  яких   були   надходження   від   Державного
підприємства    "Національна   атомна   енергогенеруюча   компанія
"Енергоатом"  відповідно  до  статті   7   Закону   України   "Про
впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"
( 1868-15 );
 

     4) надходження від розміщення облігацій внутрішньої державної
позики згідно із статтею 18 цього Закону;
 

     5) надходження   від   приватизації  державного  майна  понад
обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону.
 

     Стаття 8.  Установити,  що джерелами формування  спеціального
фонду   Державного   бюджету   України   на  2012  рік  у  частині
кредитування є:
 

     1) повернення кредитів,  наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
 

     2) повернення кредитів,  наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям  та  одиноким  молодим  громадянам  на  будівництво
(реконструкцію) та придбання житла, і пеня;
 

     3) повернення   бюджетних   позичок,   наданих  на  закупівлю
сільськогосподарської   продукції   за    державним    замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
 

     4) повернення   коштів   у   частині  відшкодування  вартості
сільськогосподарської техніки,  переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;
 

     5) кошти,  що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за
кредитами,  залученими  державою  або  під  державні  гарантії   і
наданими  для  закупівлі  сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва,  переданої сільськогосподарським товаровиробникам  та
іншим суб'єктам господарювання;
 

     6) повернення кредитів,  наданих з Державного бюджету України
фермерським господарствам;
 

     7) повернення коштів,  наданих Міністерству аграрної політики
та  продовольства України на формування державного інтервенційного
фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних
ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;
 

     8) повернення   безвідсоткових  бюджетних  позик,  наданих  у
2004 році     підприємствам     державної     форми      власності
паливно-енергетичного  комплексу  та  у 2005 році підприємствам та
організаціям вугільної промисловості на  погашення  заборгованості
із заробітної плати працівникам;
 

     9) повернення  кредитів,  наданих  у  2007  році з Державного
бюджету  України  (  489-16  )  на  реалізацію   інноваційних   та
інвестиційних  проектів  у  галузях  економіки,  у  першу чергу із
впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з
виробництва альтернативних джерел палива;
 

     10) повернення  коштів,  наданих з Державного бюджету України
для кредитування окремих категорій  громадян,  які  відповідно  до
чинного  законодавства  мають право на отримання таких кредитів на
будівництво   (придбання)   житла,   та   науково-педагогічних   і
педагогічних працівників, і пеня;
 

     11) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики
та продовольства України для закупівлі племінних нетелів та корів,
вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з
наступною їх реалізацією  сільськогосподарським  підприємствам  на
умовах фінансового лізингу.
 

     Стаття 9.  Установити,  що  у  2012  році кошти,  отримані до
спеціального   фонду   Державного   бюджету   України   згідно   з
відповідними пунктами статей 4,  7 і 8 цього Закону, спрямовуються
відповідно на:
 

     1) розвиток   мережі   та   утримання   автомобільних   доріг
загального користування, в тому числі будівництво автотранспортної
магістралі через річку Дніпро  у  містах  Запоріжжі  та  Черкасах;
виконання   боргових  зобов'язань  за  кредитами,  отриманими  під
гарантію   Кабінету   Міністрів   України   на   розвиток   мережі
автомобільних  доріг  загального  користування (за рахунок джерел,
визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);
 

     2) субвенцію  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам   на
будівництво,  реконструкцію,  ремонт  та  утримання вулиць і доріг
комунальної власності у  населених  пунктах  (за  рахунок  джерел,
визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);
 

     3) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт
автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення)
та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок  джерел,
визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);
 

     4) виплати,   пов'язані  з  виконанням  консульських  функцій
дипломатичними   представництвами   України   та   функціонуванням
консульських  установ  України  за  кордоном  (за  рахунок джерел,
визначених пунктом 4 статті 4 цього Закону);
 

     5) погашення  державного  боргу  України   перед   Російською
Федерацією  відповідно  до укладеної міжурядової угоди (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону);
 

     6) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням
виконавчих   дій,  виплату  винагороди  державним  виконавцям  (за
рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 4 цього Закону);
 

     7) виконання  робіт  за  державними  цільовими  програмами  і
державним  замовленням  у  сфері  космічної  галузі,  в тому числі
загальнодержавної цільової  науково-технічної  космічної  програми
України  (за  рахунок джерел,  визначених пунктом 7 статті 4 цього
Закону);
 

     8) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань,  правоохоронних органів і
Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту   Міністерства
надзвичайних   ситуацій   України,  Державної  спеціальної  служби
транспорту відповідно до кошторисів,  затверджених у встановленому
порядку  (за  рахунок джерел,  визначених пунктом 8 статті 4 цього
Закону);
 

     9) дотацію  Пенсійному  фонду  України  на  виплату   пенсій,
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 4 цього
Закону);
 

     10) забезпечення  діяльності  цивільної  авіації в Україні та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях  і  утримання
Державної авіаційної служби України (за рахунок джерел, визначених
пунктом 10 статті 4 цього Закону);
 

     11) морську  і  річкову  транспортну  діяльність  та   участь
України   у   міжнародних   організаціях   морського  і  річкового
транспорту,  утримання Державної інспекції України  з  безпеки  на
морському  та річковому транспорті (за рахунок джерел,  визначених
пунктом 11 статті 4 цього  Закону,  крім  тих,  що  надходять  від
риболовних портів);
 

     12) міжнародну  діяльність  у галузі рибного господарства (за
рахунок джерел,  визначених пунктом 11 статті 4  цього  Закону,  в
частині тих, що надходять від риболовних портів);
 

     13) заходи,   визначені  абзацами  чотирнадцятим  -  двадцять
першим частини четвертої  статті  13  Бюджетного  кодексу  України
( 2456-17  )  (за  рахунок джерел,  визначених пунктом 12 статті 4
цього Закону);
 

     14) накопичення (приріст) матеріальних  цінностей  державного
матеріального  резерву  (за рахунок джерел,  визначених пунктом 29
статті 4  цього  Закону,  та  90  відсотків   джерел,   визначених
пунктом 13 статті 4 цього Закону);
 

     15) обслуговування   державного   матеріального  резерву  (за
рахунок джерел,  визначених пунктом 14 статті 4 цього  Закону,  та
10 відсотків джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);
 

     16) участь  українського  персоналу  органів внутрішніх справ
України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх
справ   відповідно  до  кошторису  Міністерства  внутрішніх  справ
України (за рахунок джерел,  визначених пунктом 15 статті 4  цього
Закону);
 

     17) програми  і  заходи  щодо  соціального  захисту інвалідів
відповідно до закону (за рахунок  джерел,  визначених  пунктом  16
статті 4 цього Закону);
 

     18) придбання    Міністерством    енергетики   та   вугільної
промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону
України  "Про  впорядкування  питань,  пов'язаних із забезпеченням
ядерної безпеки"  (  1868-15  )  (за  рахунок  джерел,  визначених
пунктом  17  статті  4,  пунктом  3 статті 7 та пунктом 9 статті 8
цього Закону);
 

     19) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному
житловому  будівництву  (за рахунок джерел,  визначених пунктом 18
статті 4 цього Закону);
 

     20) субвенцію  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
розвиток  соціально-економічної  сфери  міста Севастополя та інших
населених  пунктів,  в  яких  дислокуються  військові   формування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за
рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 4 цього Закону);
 

     21) державну  підтримку  заходів  з  енергозбереження   через
механізм  здешевлення  кредитів  (за  рахунок  джерел,  визначених
пунктом 20 статті 4 цього Закону);
 

     22) придбання   Фондом    соціального    захисту    інвалідів
автомобілів  для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту
інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 4 цього
Закону);
 

     23) державну  підтримку  заходів,  спрямованих  на  зменшення
обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових  газів,  у  тому
числі  на  утеплення  приміщень закладів соціального забезпечення,
розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни  клімату  (за
рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 4 цього Закону);
 

     24) виконання  робіт  у  сфері  поводження  з  радіоактивними
відходами неядерного циклу та ліквідацію  радіаційних  аварій  (за
рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);
 

     25) будівництво  пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію
його об'єктів (за рахунок джерел,  визначених пунктом 24 статті  4
цього Закону);
 

     26) підтримку  екологічно безпечного стану у зонах відчуження
і  безумовного  (обов'язкового)  відселення  (за  рахунок  джерел,
визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);
 

     27) підтримку  у  безпечному  стані  енергоблоків  та об'єкта
"Укриття" та заходи  щодо  підготовки  до  зняття  з  експлуатації
Чорнобильської  АЕС  (за  рахунок  джерел,  визначених  пунктом 24
статті 4 цього Закону);
 

     28) реалізацію  програм  допомоги  Європейського  Союзу,   що
включає заходи щодо: підтримки впровадження Енергетичної стратегії
України на період  до  2030  року  (  145а-2006-р  );  ефективного
використання  енергетичних  ресурсів та енергозбереження;  захисту
прав   споживачів,   стандартизації,   метрології,   сертифікації,
підтвердження   відповідності   та  управління  якістю;  підтримки
реалізації державної екологічної  політики;  підтримки  реалізації
державної  політики  у  сфері  транспорту;  управління  державними
кордонами (за рахунок джерел,  визначених пунктом 25 статті  4  та
пунктом 2 статті 7 цього Закону).  Порядки використання зазначених
коштів визначаються  Кабінетом  Міністрів  України  для  кожної  з
програм   допомоги   Європейського  Союзу  на  підставі  укладених
міжнародних договорів України;
 

     29) субвенцію  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
фінансування   заходів  соціально-економічної  компенсації  ризику
населення,  яке  проживає  на  території  зони  спостереження  (за
рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 4 цього Закону);
 

     30) здійснення  природоохоронних  заходів (за рахунок джерел,
визначених пунктами 27 і 28 статті 4 цього Закону);
 

     31) захист від шкідливої дії вод сільських населених  пунктів
та  сільськогосподарських  угідь  (за  рахунок джерел,  визначених
пунктами 27 і 28 статті 4 цього Закону);
 

     32) державну  підтримку  галузі  тваринництва   (за   рахунок
джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 

     33) реалізацію заходів Програми утилізації твердого ракетного
палива (за рахунок джерел,  визначених пунктом 31 статті  4  цього
Закону);
 

     34) державну   підтримку   розвитку   хмелярства,  закладення
молодих садів,  виноградників та ягідників і нагляд  за  ними  (за
рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 4 цього Закону);
 

     35) реалізацію інвестиційних програм (проектів), у тому числі
шляхом рекредитування або надання трансфертів (за рахунок  джерел,
визначених пунктом 1 статті 7 цього Закону);
 

     36) державне  пільгове  кредитування індивідуальних сільських
забудовників (за рахунок джерел,  визначених пунктом  1  статті  8
цього Закону);
 

     37) збільшення  статутного капіталу Державної спеціалізованої
фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву"  з  подальшим  використанням  на реалізацію Державної
програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 8 цього Закону);
 

     38) заходи,  пов'язані  з  формуванням  державного резервного
насіннєвого фонду  (за  рахунок  джерел,  визначених   пунктом   3
статті 8 цього Закону);
 

     39) збільшення  статутного  капіталу Національної акціонерної
компанії  "Украгролізинг"  для  закупівлі  технічних  засобів  для
агропромислового  комплексу  з  подальшою  передачею  їх на умовах
фінансового лізингу (за рахунок джерел,  визначених пунктами 4 і 5
статті 8 цього Закону);
 

     40) надання  кредитів  фермерським  господарствам (за рахунок
джерел, визначених пунктом 6 статті 8 цього Закону);
 

     41) витрати Аграрного фонду,  пов'язані з комплексом  заходів
із   зберігання,  перевезення,  переробки  та  експортом  об'єктів
державного цінового регулювання державного  інтервенційного  фонду
(за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього Закону);
 

     42) формування   державного  інтервенційного  фонду  Аграрним
фондом,  а  також  закупівлі  матеріально-технічних  ресурсів  для
потреб  сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел,
визначених пунктом 4 статті 7 та пунктом 7 статті 8 цього Закону);
 

     43) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості
(за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 8 цього Закону);
 

     44) надання  кредитів  на  будівництво  (придбання) житла для
науково-педагогічних  та  педагогічних  працівників  (за   рахунок
джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону);
 

     45) фінансову  підтримку заходів в агропромисловому комплексі
на умовах  фінансового  лізингу  (за  рахунок  джерел,  визначених
пунктом 11 статті 8 цього Закону);
 

     46) забезпечення     здійснення     правосуддя,     зміцнення
матеріально-технічної бази   судів,   включаючи    створення    та
забезпечення  функціонування Єдиної судової інформаційної системи,
веб-порталу судової влади,  комп'ютерних локальних мереж, сучасних
систем  фіксування  судового процесу,  придбання та обслуговування
комп'ютерної і копіювально-розмножувальної  техніки,  впровадження
електронного  цифрового  підпису  (за  рахунок джерел,  визначених
пунктом 33 статті 4 цього Закону);
 

     47) формування Державного  фонду  регіонального  розвитку  та
капітальні видатки   (за  рахунок  джерел,  визначених  пунктом  5
статті 7 цього Закону).
 

     Стаття 1

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи