Дополнение 2 к постановлению КМУ № 368 от 12 мая 2010 г. “Основные условия выпуска облигаций внутренного займа”

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р.  № 368

ОСНОВНІ УМОВИ випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість

Облігації внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років, випущені для відшкодування сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, є середньостроковими амортизаційними облігаціями внутрішньої державної позики (далі — облігації).

Номінальна вартість облігації становить 1 тис. гривень.

Строк обігу облігацій — п’ять років.

Загальний обсяг емісії визначається Мінфіном відповідно до затверджених ним реєстрів інвентаризації платників податку, суми податку на додану вартість яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”.

Погашення облігацій здійснюється шляхом проведення кожного півріччя виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 10 відсотків номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою виплат з погашення основної суми боргу становить амортизаційну вартість облігації.

Облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців.

Ставка дохідності за облігаціями встановлюється на рівні 5,5 відсотка річних.

Нарахування доходів за облігаціями здійснюється кожного півріччя протягом строку обігу цінних паперів виходячи з їх амортизаційної вартості одночасно з проведенням виплати доходів.

Погашення основної суми боргу та виплати доходів за облігаціями здійснюються у безготівковій формі на дату, визначену згідно з умовами емісії. У разі коли дата припадає на вихідний день, погашення і виплата здійснюються наступного робочого дня.

Облігації випускаються у бездокументарній формі.

Погашення основної суми боргу та виплата доходів за облігаціями здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами та бюджетних призначень згідно з бюджетним законодавством.

Ці Основні умови є публічною пропозицією платникам податку щодо оформлення відшкодування сум з податку на додану вартість.

КМУ

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи