ГНАУ. Относительно возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета налога на добавленную стоимость за операциями из поставки ими мо лока и мяса в живом весе перерабатывающим предприятиям за нулевой ставкой

         ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                                  Л И С Т

                   16.04.2008  N 4659/5/16-1516


     Державна податкова  адміністрація  України  розглянула   лист
Міністерства    аграрної   політики   України   від  17.03.2008 р.
N 37-21-1-7/3793   щодо    відшкодування     сільськогосподарським
товаровиробникам   з   бюджету   податку  на  додану  вартість  за
операціями з поставки ними молока та м'яса у живій вазі переробним
підприємствам за нульовою ставкою, і повідомляє.

     Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 300
( 300-2008-п ) пункт 2 Порядку нарахування,  виплат і використання
коштів,  спрямованих  для  виплати  дотацій  сільськогосподарським
товаровиробникам  за  поставлені  ними  переробним   підприємствам
молоко  та  м'ясо в живій вазі,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 травня  1999  р.  N  805 (  805-99-п  ),
доповнено  нормою  такого  змісту:  "При  цьому  суми  податкового
кредиту за звітний період включаються до податкової  декларації  з
податку на додану вартість платника податку,  за якою здійснюються
розрахунки з бюджетом".

     Таким чином,  починаючи з дати набрання  чинності  постановою
Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р.  N 300( 300-2008-п )
операції   з   поставки   молока   та   м'яса   в    живій    вазі
сільськогосподарськими товаровиробниками на переробні підприємства
за  нульовою  ставкою  та  податковий  кредит  за  звітний  період
включаються  до податкової декларації з податку на додану вартість
платника податку, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

     Листи  ДПА  України від  06.11.2007 р.  N  11123/6/16-1515-23
( v1112225-07 )        (від  06.11.2007 р.    N 22539/7/16-1517-23
( v2253225-07 )),  враховуючи  норму  пункту  4.5 Порядку  надання
податкових  роз'яснень,  затвердженого  наказом  ДПА  України  від
12.04.2003 р.  N 176(  z0326-03  )  (зареєстрованого  у  Мін'юсті
України 23.04.2003 р.  за N 326/7647), не застосовуються у зв'язку
з набранням чинності постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
02.04.2008 р. N 300( 300-2008-п ).

Заступник Голови                                       С.Чекашкін

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи