КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 10 грудня 2008 р. N 1110 Київ Про забезпечення сільськогосподарських підприємств мінеральними добривами вітчизняного виробництва Кабінет Міністрів України п о с т а

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 П О С Т А Н О В А
  від 10 грудня 2008 р. N 1110
           Київ
 
        Про забезпечення сільськогосподарських підприємств
         мінеральними добривами вітчизняного виробництва
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     1. Погодитися з пропозицією Міністерства промислової політики
та  Міністерства  аграрної  політики  щодо  реалізації мінеральних
добрив вітчизняного виробництва обсягом 28,5 тис.  тонн у поживній
речовині.
 
     2. Міністерству   фінансів   забезпечити   виділення   коштів
Міністерству аграрної політики у грудні  поточного  року  в  межах
планових   асигнувань,   передбачених   на  формування  державного
продовольчого  резерву  Аграрним  фондом,   здійснення   державних
форвардних  закупівель,  товарних  та  фінансових  інтервенцій  на
організованому аграрному ринку,  в  тому  числі  із  застосуванням
заставних цін на зерно.
 
     3. Міністерству аграрної політики,  Раді міністрів Автономної
Республіки Крим,  обласним державним адміністраціям вжити  заходів
для  організації  закупівлі  сільськогосподарськими підприємствами
мінеральних добрив вітчизняного виробництва у грудні  2008  р.  за
рахунок  коштів,  отриманих  ними  від  постачання Аграрному фонду
сільськогосподарської   продукції   за   державними    форвардними
закупівлями,    товарними    та   фінансовими   інтервенціями   на
організованому аграрному ринку,  в  тому  числі  із  застосуванням
заставних цін на зерно.
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 
     Інд. 22
 
 
 
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи