Наказ минагрополитики про внесение изменений в порядок ведения основного реестра складских документов на зерно и хранение зерновых

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                        31.07.2009  N 553
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      19 серпня 2009 р.
                                      за N 782/16798
 

               Про внесення змін до Порядку ведення
             основного реєстру складських документів
                  на зерно та зерна, прийнятого
            на зберігання, і реєстру зернового складу
 

     Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів   України   від
17 листопада  2004  року  N 1569( 1569-2004-п ) "Про забезпечення
реалізації деяких положень Закону  України  "Про  зерно  та  ринок
зерна в Україні" (зі змінами) Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести   зміни   до   Порядку  ведення  основного  реєстру
складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання,
і реєстру зернового складу,  затвердженого наказом Мінагрополітики
від 11.08.2005 N 374( z1098-05 ),  зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України 23.09.2005 за N 1098/11378,  доповнивши пункт 4.2
розділу 4 після слів "Державні органи" словами "та Аграрний фонд".
 
     2. Державній      інспекції      з      контролю       якості
сільськогосподарської продукції    та    моніторингу    її   ринку
(Мельник В.В.):
     забезпечити подання  цього  наказу  на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України;
     довести цей   наказ   до   відома   структурних   підрозділів
Міністерства  аграрної  політики  України,  Міністерства  аграрної
політики    Автономної   Республіки   Крим,   головних   управлінь
агропромислового  розвитку  обласних  державних  адміністрацій  та
управління     промисловості    та    агропромислового    розвитку
Севастопольської  міської   державної   адміністрації,   державних
хлібних інспекцій в Автономній Республіці Крим та областях.
 
     3. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного
опублікування.
 
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Демчака І.М.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 
 
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи