Наказ на установление минимальных закупочных цен на пшеницу и рожь на 2009-2010 гг.

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 
                            Н А К А З                          24.01.2009  N 50
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 січня 2009 р.
                                      за N 83/16099
 

                Питання діяльності Аграрного фонду
                на організованому аграрному ринку
                 у 2009/2010 маркетинговому році
 

     Відповідно до   Закону   України   "Про   державну  підтримку
сільського   господарства   України"  (   1877-15   ),   Методики
встановлення  мінімальної  закупівельної  ціни  на  окремі об'єкти
державного цінового регулювання,  затвердженої постановою Кабінету
Міністрів  України  від  26.05.2005  N  399 (  399-2005-п  ),  та
постанови   Кабінету   Міністрів   України  від  21.01.2009  N  33
( 33-2009-п  )  "Про  затвердження  переліку  об'єктів  державного
цінового регулювання з визначенням періодів такого  регулювання  у
2009 - 2010 роках" Н А К А З У Ю:
 
     1. Погодитися  з  пропозицією Аграрного фонду щодо формування
ним  у  2009/2010  маркетинговому  році  державного  продовольчого
резерву в обсягах не менше:
     а) пшениці і суміші пшениці та жита (меслин) (код УКТЗЕД 1001
( 2371а-14 )) - 889 тис.  тонн  та  жита (код УКТЗЕД 1002 00 00 00
( 2371а-14 )) - 86 тис. тонн;
     б) цукру    з    цукрових    буряків    (код   УКТЗЕД 1701 12
( 2371а-14 )) - 314 тис. тонн.
     Рекомендувати Аграрному фонду в процесі формування державного
продовольчого резерву перевагу надавати  пшениці  м'якій  3  та  4
класів, а також житу 1 класу.
 
     2. Установити  мінімальні та максимальні закупівельні ціни на
об'єкти державного цінового регулювання у 2009/2010 маркетинговому
році згідно з додатком.
 
     3. Департаменту   розвитку   аграрного  ринку  (Розгон  А.В.)
забезпечити  подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію   до
Міністерства юстиції України.
 
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Гадзала Я.М.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 

                                      Додаток
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      24.01.2009  N 50
 

           Мінімальні та максимальні закупівельні ціни
            на об'єкти державного цінового регулювання
                 у 2009/2010 маркетинговому році
 

                                              у гривнях за 1 тонну
------------------------------------------------------------------
|  Об'єкт державного   |      Мінімальна        |    Максимальна       
|цінового регулювання |  закупівельна ціна  |  закупівельна ціна  |
|                               |    (з урахуванням    |   (з урахуванням    |
|                               |  податку на додану  |  податку на додану|
|                               |      вартість)           |      вартість)         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|          1                  |          2                  |          3                 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Пшениця м'яка:        |                              |                            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1 класу                   |       1501,76            |      1851,67            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2 класу                   |       1418,32            |      1748,79            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3 класу                   |       1251,43            |      1543,02            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4 класу                   |       1134,61            |      1398,98            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5 класу                   |        967,83             |      1193,34           |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Пшениця тверда:      |                              |                            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1 класу                   |       1651,96            |      2036,87            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2 класу                   |       1551,83            |      1913,40            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3 класу                   |       1418,32            |      1748,79            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4 класу                   |       1268,12            |      1563,59            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5 класу                   |       1051,28            |      1296,22            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Жито:                     |                              |                            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1 класу                   |       1112,81            |      1372,09            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2 класу                   |       1016,89            |      1253,82            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3 класу                   |        882,54             |      1088,17           |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту
розвитку аграрного ринку                               А.В.Розгон
 
 
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи