О государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября в 2008 г. до 1 сентября в 2009 г.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 23 січня 2008 р. N 20
                               Київ

            Про державне регулювання виробництва цукру
                   та цукрових буряків у період
             з 1 вересня 2008 р. до 1 вересня 2009 р.


     Відповідно до  статей  2  і  6  Закону  України "Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру" (  758-14  )  Кабінет
Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Установити   граничний  розмір  квоти  поставки  цукру  на
внутрішній ринок (квота "А") у період  з  1  вересня  2008  р.  до
1 вересня 2009 р. в обсязі 1985 тис. тонн.

     2. Затвердити  мінімальні  ціни  на  цукрові  буряки базисної
цукристості, які поставлятимуться з 1 вересня 2008 р. до 1 вересня
2009 р. для виробництва цукру в межах квоти "А", та на цукор квоти
"А" згідно з додатком.


     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 22


                                           Додаток
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                  від 23 січня 2008 р. N 20

                         МІНІМАЛЬНІ ЦІНИ
             на цукрові буряки базисної цукристості,
             які поставлятимуться з 1 вересня 2008 р.
               до 1 вересня 2009 р. для виробництва
          цукру в межах квоти "А", та на цукор квоти "А"

 
 
-----------------------------------------------------------------
|     Код      | Опис товару  |  Нормативно- |  Мінімальна ціна   |
|   товару     |згідно з ДКПП |   технічна   |    за 1 тонну      |
|згідно з ДКПП |              | документація |  (без урахування   |
|              |              |              | податку на додану  |
|              |              |              |вартість), гривень  |
|--------------+--------------+--------------+--------------------|
|01.11.51.100  |Цукрові буряки|ДСТУ 4327:2004|       141,67       |
|15.83.12      |Цукор         |ДСТУ-23 16-93 |      2083,33       |
 
 
 
   
nau.com.ua
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи