О мероприятиях по обеспечению стабилизации ситуации на рынке зерна и продуктов его переработки в 2007/08 маркетинговом году

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


                        П О С Т А Н О В А 
                    від 13 лютого 2008 р. N 55 
                               Київ 

            Про заходи щодо забезпечення стабілізації 
            ситуації на ринку зерна та продуктів його 
             переробки у 2007/08 маркетинговому році 


     З метою   забезпечення   внутрішнього   ринку   борошном  для 
стабілізації цін на хліб масових сортів у  2007/08  маркетинговому 
році Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є

     1. Затвердити   Порядок  поставки  та  використання  борошна, 
виробленого  із  зерна  з  державного  продовольчого  резерву   та 
державного  матеріального резерву,  для виготовлення хліба масових 
сортів, що додається. 

     2. Внести зміну  до  переліку  об'єктів  державного  цінового 
регулювання на 2007/08 маркетинговий рік, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів  України  від  28  березня  2007   р.   N   559 
559-2007-п ) (Офіційний вісник України,  2007 р., N 24, ст. 987, 
N 48, ст. 1965), що додається. 

     3. Визнати такою,  що втратила чинність,  постанову  Кабінету 
Міністрів України  від  17  жовтня 2007 р.  N 1247 ( 1247-2007-п ) 
"Про заходи щодо забезпечення стабільного розвитку ринку  зерна  і 
продуктів його переробки у 2007/08 маркетинговому році" (Офіційний 
вісник України, 2007 р., N 81, ст. 3012). 

     4. Погодитися  з  пропозиціями  Ради   міністрів   Автономної 
Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської міських 
державних    адміністрацій    щодо    реалізації     підприємствам 
хлібопекарської галузі борошна,  виробленого із зерна з державного 
продовольчого резерву та державного матеріального резерву (далі  - 
борошно). 

     5. Аграрному фонду забезпечити переробку продовольчої пшениці 
з державного продовольчого резерву врожаю 2006  і  2007  років  та 
реалізацію  борошна  і  продуктів  переробки на умовах попередньої 
оплати виходячи із середньозваженої  ціни  закупівлі  пшениці,  що 
склалася на 1 лютого 2008 р.,  та з урахуванням витрат, пов'язаних 
з її зберіганням,  переміщенням (відвантаженням) та переробкою, за 
вирахуванням  вартості  висівок  виходячи  з  ринкових  цін.  Ціни 
реалізації борошна затверджуються Міністерством аграрної  політики 
за погодженням з Міністерством економіки. 

     6. Державному  комітету  з  державного  матеріального резерву 
здійснити відпуск зерна  шляхом  освіження  підприємствам  системи 
державного  матеріального  резерву для переробки на борошно у 2008 
році за результатами конкурсів,  які проводитимуться відповідно до 
абзацу  другого пункту 2 Порядку реалізації матеріальних цінностей 
державного резерву,  затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів 
України від  25  серпня 2004 р.  N 1078 ( 1078-2004-п ) (Офіційний 
вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2246; 2006 р., N 52, ст. 3515). 

     7. Міністерству аграрної  політики,  Міністерству  економіки, 
Державному комітету з державного матеріального резерву,  Аграрному 
фонду  разом  з  Радою  міністрів  Автономної   Республіки   Крим, 
обласними,   Київською  та  Севастопольською  міськими  державними 
адміністраціями    забезпечити    поставку     та     використання 
хлібопекарськими  підприємствами  борошна  згідно  із затвердженим 
цією постановою Порядком. 

     8. Державній      інспекції      з      контролю       якості 
сільськогосподарської   продукції   та   моніторингу  її  ринку  і 
Державній інспекції з контролю за цінами: 

     разом з   Радою   міністрів   Автономної   Республіки   Крим, 
обласними,   Київською  та  Севастопольською  міськими  державними 
адміністраціями   забезпечити    на    кожному    хлібопекарському 
підприємстві  контроль за цільовим використанням борошна та цінами 
на хліб масових сортів; 

     подавати щотижня    Міністерству    аграрної    політики    і 
Міністерству економіки інформацію про кількість отриманого борошна 
та ціни на нього. 

     9. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування. 


     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО 

     Інд. 22 


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                   від 13 лютого 2008 р. N 55 

                             ПОРЯДОК 
                поставки та використання борошна, 
                виробленого із зерна з державного 
               продовольчого резерву та державного 
             матеріального резерву, для виготовлення 
                       хліба масових сортів 


     1. Цей Порядок визначає  механізм  поставки  та  використання 
борошна,  виробленого  із зерна з державного продовольчого резерву 
та державного матеріального резерву (далі - борошно). 

     2. Мінагрополітики,     Мінекономіки,     Аграрний      фонд, 
Держкомрезерв  разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласними,     Київською     та     Севастопольською      міськими 
держадміністраціями  складають  та  узгоджують  у  тижневий  строк 
графіки поставки борошна на хлібопекарські підприємства на  період 
до 1 липня 2008 року. 

     3. Аграрний   фонд   і  Держкомрезерв  забезпечують  поставку 
борошна в обсягах згідно із зазначеними у пункті 2  цього  Порядку 
графіками. 

     4. Борошно  використовується  виключно для виготовлення хліба 
масових сортів. 

     5. До хліба масових сортів належать вироби вагою не менше 500 
грамів, які мають найбільшу питому вагу в обсягах споживання хліба 
в регіоні і виготовляються за простою рецептурою,  за умови  що  в 
хлібі: 

     з борошна  пшеничного  вищого  сорту  частка  такого  борошна 
становить не менш як 51 відсоток; 

     з борошна пшеничного  першого  сорту  частка  такого  борошна 
становить не менш як 51 відсоток; 

     із суміші  борошна  пшеничного  та  житнього  частка  борошна 
пшеничного становить 40 відсотків, житнього - 60 відсотків. 

     6. Рада  міністрів  Автономної  Республіки   Крим,   обласні, 
Київська  та  Севастопольська  міські  держадміністрації укладають 
договори з Аграрним фондом або підприємствами  системи  державного 
резерву та хлібопекарськими підприємствами, що придбавають борошно 
для виготовлення хліба масових сортів. 

     Договір реалізації борошна, виробленого із зерна з державного 
продовольчого   резерву   та   державного  матеріального  резерву, 
укладається  згідно  з  примірним  договором,  що   затверджується 
Мінагрополітики за погодженням з Мінекономіки. 

     7. Торговельна  надбавка  до ціни,  за якою реалізується хліб 
масових   сортів,   не   повинна   перевищувати    10    відсотків 
оптово-відпускної   ціни   виробника   незалежно   від   кількості 
посередників,  які беруть участь у його поставці від виробника  до 
кінцевого споживача. 

     8. Перепродаж та експорт борошна забороняється. 


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                   від 13 лютого 2008 р. N 55 

                              ЗМІНА, 
           що вноситься до переліку об'єктів державного 
        цінового регулювання на 2007/08 маркетинговий рік 
                          ( 559-2007-п ) 


     Доповнити перелік об'єктів державного цінового регулювання на 
2007/08 маркетинговий рік ( 559-2007-п ) такою позицією: 
------------------------------------------------------------------
|"Борошно пшеничне або     |110100         |з 25 лютого до       |
|               суміші пшениці   |                 |30 червня 2008 р.".  |
|            та жита (меслину) |                |                              |
------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

zakon.rada.gov.ua

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи