Об утверждении Инструкции о порядке и условиях поставки, закладки, хранения и отпуска охлажденного мяса и мясных продуктов государственного резерва, предназначенных для осуществления мероприятий стабилизации на рынке

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
                З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ

                            Н А К А З

                        22.04.2008  N 138

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      24 квітня 2008 р.
                                      за N 359/15050


             Про затвердження Інструкції про порядок
             і умови поставки, закладення, зберігання
             і відпуску охолодженого м'яса і м'ясних
            продуктів державного резерву, призначених
           для здійснення заходів стабілізації на ринку


     З метою здійснення заходів стабілізації на ринку,  відповідно
до Закону України "Про державний матеріальний резерв"( 51/97-ВР )
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Інструкцію  про  порядок  і  умови   поставки,
закладення,  зберігання  і  відпуску  охолодженого м'яса і м'ясних
продуктів державного резерву,  призначених для здійснення  заходів
стабілізації на ринку, що додається.

     2. Юридичному  управлінню  (Медвецький А.Т.) подати цей наказ
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Ситника В.П.

Голова Держкомрезерву                               М.О.Поживанов


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомрезерву
                                      22.04.2008  N 138

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      24 квітня 2008 р.
                                      за N 359/15050


                            ІНСТРУКЦІЯ
            про порядок і умови поставки, закладення,
             зберігання і відпуску охолодженого м'яса
             і м'ясних продуктів державного резерву,
                призначених для здійснення заходів
                      стабілізації на ринку


                      I. Загальні положення

     Ця Інструкція встановлює номенклатуру,  вимоги  до  якості  і
безпеки охолодженого м'яса і м'ясних продуктів державного резерву,
призначених для здійснення заходів стабілізації на ринку,  а також
установлює порядок і умови їх поставки,  закладення,  зберігання і
відпуску.
     Інструкція є   обов'язковою   до   виконання  підприємствами,
організаціями,  що входять до сфери управління Державного комітету
України  з  державного  матеріального резерву,  та підприємствами,
установами  й  організаціями  незалежно  від  форм  власності,  що
виконують  згідно  з  державними  контрактами (договорами) (далі -
Договори) з Держкомрезервом  господарські  операції,  пов'язані  з
матеріальними цінностями державного резерву.
     Для здійснення заходів стабілізації на ринку на підприємства,
що  входять до сфери управління Держкомрезерву,  а також на пункти
відповідального зберігання закладаються вітчизняного та іноземного
походження   (імпортне):   м'ясо  охолоджене  яловичини,  свинини,
баранини, козлятини (далі - м'ясо) та м'ясні продукти.
     Дана продукція  повинна  відповідати  за  якістю  і безпекою,
пакуванням та маркуванням усім  вимогам,  що  встановлені  чинними
нормативно-правовими актами та нормативними документами.

               II. Загальна характеристика основних
                властивостей і якісних показників

     2.1. Якість   м'яса   визначається   відповідно   до    вимог
нормативних  документів  на кожний конкретний вид продукції (м'ясо
яловичини охолоджене - ГОСТ 779-55,  м'ясо  свинини  охолоджене  -
ГОСТ 7724-77, м'ясо баранини і козлятини - ГОСТ 1935-55).
     Залежно від угодованості, тобто від ступеня розвитку м'язової
тканини і підшкірних жирових відкладень,  м'ясо худоби поділяється
на категорії:  яловичина, телятина, баранина та козлятина - на I і
II  категорії;  свинина  - на I (беконну),  II (м'ясну - молодняк,
обрізну), III (жирну), IV (промпереробку), V (м'ясо поросят).
     М'ясо яловичини   відпускається   в   реалізацію   у  вигляді
продольних півтуш і четвертин,  свинини і телятини  -  у  тушах  і
півтушах, баранини та козлятини - у тушах.
     За термічною обробкою м'ясо поділяється на:
     остигле -  піддане  після оброблення туш охолодженню не менше
6 годин до температури в товщі м'язів не вище 12 град.С;
     охолоджене -  піддане  після  оброблення  туш  охолодженню до
температури в товщі м'язів на кістках від  0  до  плюс  4  град.С;
поверхня м'яса покрита підсушеною шкірою, м'язи пружні;
     підморожене - піддане  підморожуванню  і  має  температуру  в
стегні на глибині 1 см мінус 3 - мінус 5 град.С,  а в товщі м'язів
стегна - 0 - плюс 2 град.С.  При збереженні  температура  по  всій
поверхні повинна бути мінус 2 - мінус 3 град.С;
     заморожене - піддане заморожуванню  до  температури  в  товщі
м'язів не вище мінус 8 град.С.

     2.2. Якість  м'ясних  продуктів  визначається  відповідно  до
вимог нормативних документів на кожний  конкретний  вид  продукції
(ковбаси варені,    сосиски,    сардельки,    м'ясні    хліби    -
ДСТУ 4436:2005,  ковбаси напівкопчені -  ДСТУ  4435:2005,  ковбаси
сирокопчені та сиров'ялені - ДСТУ 4427:2005).
     М'ясні продукти   залежно    від    технології    виробництва
поділяються на ковбаси та продукти із свинини,  яловичини та м'яса
птиці.  Якість  продукції   визначається   відповідно   до   вимог
нормативних документів на кожний конкретний вид продукції.
     Продукти із свинини,  яловичини та м'яса  птиці  залежно  від
сировини, рецептури і технології поділяють на таки види:
     із свинини  -   варені,   копчено-варені,   копчено-запечені,
запечені, смажені   та   сирокопчені   згідно  з  ДСТУ  4668:2006,
ДСТУ 4670:2006;
     з яловичини    -    варені   та   копчено-варені   згідно   з
ДСТУ 4670:2006;
     з м'яса      птиці      -     копчено-варені     згідно     з
ТУ У 15.1-31799640-003-2002.
     Ковбаси (виріб  з  ковбасного  фаршу  в оболонці) залежно від
технології  виробництва  випускають  варені,  сосиски,  сардельки,
м'ясні хліби, напівкопчені, сирокопчені та сиров'ялені.
     Сирокопчена ковбаса - ковбаса,  яка в процесі її виготовлення
піддана  після  осаджування  копченню,  минаючи процес варіння,  а
потім тривалому сушінню.
     Сиров'ялена ковбаса - ковбаса,  яка в процесі її виготовлення
піддана  після  осаджування  тривалому  сушінню,  минаючи   процес
варіння та копчення.
     Напівкопчена ковбаса - ковбаса, яка в процесі її виготовлення
піддана   після   осаджування  обжарюванню,  варінню,  копченню  і
сушінню.
     Варені ковбаси - ковбаси,  які в процесі виготовлення піддані
обжарюванню або без нього з подальшим варінням.

     2.3. М'ясо   та   м'ясні   продукти   іноземного   походження
(імпортні)    повинні    надходити   з   обов'язковим   виконанням
Ветеринарних вимог щодо  імпорту  в  Україну  об'єктів  державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду,  затверджених наказом
Державного   департаменту   ветеринарної   медицини   Міністерства
аграрної  політики  України  від  14.06.2004  N  71 ( z0768-04 ),
зареєстрованих в  Міністерстві  юстиції  України   23.06.2004   за
N 768/9367 (із змінами).

          III. Пакування, маркування та транспортування

     3.1. Клеймування  м'яса вітчизняного виробництва здійснюється
згідно з Інструкцією по клеймуванню  м'яса,  затвердженою  наказом
Головного  державного інспектора ветеринарної медицини України від
12.06.97 N 19( z0447-97 ),  зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 25.09.97 за N 447/2251 (із змінами).

     3.2. Кожна  туша,  півтуша  та  четвертина охолодженого м'яса
іноземного  походження  (імпортні)  повинна  мати   чітке   клеймо
державного  ветеринарного  нагляду  з позначенням назви або номера
забійного  підприємства  (м'ясокомбінати,  бойні),  на  якому  був
здійснений  забій  тварин.  М'ясо  і  м'ясопродукти  повинні  бути
одержані від забою здорових тварин, заготовлених у господарствах і
адміністративних територіях, офіційно вільних від хвороб тварин.
     Пакувальний матеріал для м'яса та м'ясних  продуктів  повинен
використовуватися   вперше   і  задовольняти  санітарно-гігієнічні
вимоги.
     Ковбаси впаковують    у   спожиткове   пакування   згідно   з
нормативними  документами,  що   дозволені   центральним   органом
виконавчої влади у сфері охорони здоров'я для контакту з харчовими
продуктами.
     Продукти з  яловичини,  свинини  та  м'яса птиці без оболонки
обгортають  у  рослинний  пергамент   згідно   з   ГОСТ   1341-97,
підпергамент згідно з ГОСТ 1760-86 або в інші матеріали, дозволені
до використання  центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері
охорони здоров'я для контакту з харчовими продуктами.
     Ковбаси та продукти  з  яловичини,  свинини  та  м'яса  птиці
пакують у чисті ящики з картону,  багатообігову тару (дерев'яну та
полімерну)  та  спеціалізовані   контейнери   згідно   з   чинними
нормативними  документами  та  в  інші  види  тари,  що  дозволені
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я  для
контакту  з  харчовими  продуктами.  У  пакетованому  вигляді - на
піддони згідно з ГОСТ 9078-84.
     Тара повинна бути сухою,  чистою,  без плісняви і стороннього
запаху,  накрита кришкою  або  обгортковим  папером,  пергаментом,
підпергаментом  та  іншими  матеріалами,  що дозволені центральним
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я для  контакту  з
харчовими продуктами.
     У кожну одиницю транспортної тари (ящик,  контейнер)  пакують
продукти однієї назви, однієї дати виготовлення.
     Маса брутто  продукції  у  багатообіговій  тарі  не   повинна
перевищувати 30 кг;  маса нетто в ящиках з картону - не більше ніж
20 кг, у контейнерах - не більше ніж 250 кг.
     Транспортування без   пакування   (навалом)  та  у  відкритих
автомашинах не дозволено.
     Транспортне маркування  здійснюється згідно з ГОСТ 14192-96 з
нанесенням маніпуляційного знака "Вантаж,  що швидко  псується"  і
зазначенням маси тари.
     Маркування наносять  на  один  із  торцевих  боків  тари   за
допомогою  штампа,  трафарету,  етикетки  або  іншим способом,  що
забезпечує чіткість його читання, із зазначенням:
     найменування та місцезнаходження підприємства-виробника, його
товарного знака (за наявності) та місця виготовлення;
     назви, сорту   та   складу   м'ясного   виробу  за  перевагою
складників,  зокрема харчових добавок,  які використовувалися  під
час його виробництва;
     кінцевої дати споживання "Ужити до..." або дати  виготовлення
та терміну придатності;
     умов зберігання;
     маси нетто, брутто;
     кількості пакувальних одиниць;
     інформаційних даних   про  харчову  та  енергетичну  цінність
(калорійність) 100 г продукту;
     позначення цього стандарту.
     Охолоджене м'ясо   та   м'ясні   продукти   транспортують   в
охолоджувальних    або   ізотермічних   засобах   транспорту,   що
забезпечують  якість  продукції  відповідно  до  правил   і   норм
перевезення  швидкопсувних  вантажів,  що  діють  на  даному  виді
транспорту.
     Охолоджене м'ясо в тушах,  півтушах та четвертинах перевозять
у вагонах і  авторефрижераторах  тільки  в  підвішеному  стані  на
крюках.
     Туші, півтуші та четвертини не повинні торкатися  між  собою,
до підлоги та стін транспорту.
     Кожна партія  охолодженого   м'яса   та   м'ясних   продуктів
супроводжується документом про якість та ветеринарним посвідченням
установленої форми.  У документі про якість, засвідченому печаткою
вантажовідправника,   мають   бути  зазначені  точне  найменування
продукції,  якісний стан та  транспортабельність  вантажу  (термін
транспортування  у добах),  температура продукту при завантаженні,
дата виготовлення,  термін придатності до споживання,  призначення
вантажу.

     3.3. При  поставці  охолодженого  м'яса  яловичини,  свинини,
баранини,  козлятини та м'ясних продуктів  до  державного  резерву
постачальник повинен подати такі документи:
     сертифікат відповідності державної системи  сертифікації  або
копію  зазначеного  сертифіката,  завірену суб'єктом господарської
діяльності,  що  відпустив  товар,  який   підлягає   обов'язковій
сертифікації   (у  сертифікаті  повинно  бути  зазначено,  що  він
поширюється на серійно виготовлену продукцію з урахуванням терміну
придатності до споживання);
     протокол сертифікаційних випробувань (оригінал);
     висновок державної      ветеринарно-санітарної     експертизи
(експертний висновок);
     ветеринарне свідоцтво (оригінал);
     документ, що підтверджує якість продукції,  з  відміткою  "на
зберігання", виданий виробником.
     При надходженні  охолодженого   м'яса   яловичини,   свинини,
баранини,  козлятини та м'ясних продуктів іноземного походження до
державного  резерву   партії   повинні   супроводжуватися   такими
документами:
     сертифікат відповідності  (оригінал)  на   конкретну   партію
продукції,  яка  поставляється на закладання з урахуванням терміну
придатності до споживання,  або копія сертифіката відповідності на
захищеному  бланку з оригіналом печатки організації,  що видає цей
документ;
     протокол сертифікаційних випробувань (оригінал);
     висновок державної     ветеринарно-санітарної      експертизи
(експертний висновок);
     ветеринарне свідоцтво (оригінал);
     документ заводу-виробника   про   якість  продукції  на  дану
партію;
     висновок санітарно-епідеміологічної експертизи (оригінал).
     Допускається замість   оригіналів   протоколу    випробувань,
висновку    санітарно-епідеміологічної   експертизи,   експертного
висновку наявність копії на захищеному бланку з оригіналом печатки
організації, що видає цей документ.
     Транспортні засоби   для   перевезення   охолодженого   м'яса
яловичини,  свинини,  баранини,  козлятини  та  м'ясних  продуктів
повинні відповідати вимогам  санітарних  норм  та  правил  і  мати
санітарний паспорт.

     3.4. Приймання вантажів, які швидко псуються, за кількістю та
якістю  провадиться  згідно  з  "Инструкцией  о  порядке   приемки
продукции   производственно-технического   назначения   и  товаров
народного  потребления  по  количеству",  затвердженою  постановою
Держарбітражу при   Раді   Міністрів   СРСР  від  15.06.65  N  П-6
( va006400-65 ),  та  "Инструкцией  о  порядке  приемки  продукции
производственно-технического   назначения   и   товаров  народного
потребления по качеству"( va007400-66 ),  затвердженою постановою
Держарбітражу при   Раді   Міністрів   СРСР  від  25.04.66  N  П-7
( v0007400-66  ),   діючими   стандартами,   технічними   умовами,
Правилами перевезення  швидкопсувних вантажів( z1031-02 ) та цією
Інструкцією.
     Документальне оформлення  операцій  з приймання та зберігання
товарів здійснюється в установленому порядку.

              IV. Порядок і умови поставки продукції
                      до державного резерву

     4.1. Для  здійснення  заходів  стабілізації ринку на підставі
рішень  Кабінету   Міністрів   України   до   державного   резерву
поставляються (закладаються):
     м'ясо яловичини  охолоджене  у  півтушах  та  четвертинах   -
ГОСТ 779-55,
     м'ясо свинини охолоджене у тушах та півтушах - ГОСТ 7724-77;
     м'ясо баранини і козлятини охолоджене в тушах - ГОСТ 1935-55;
     м'ясні продукти - ковбаси варені,  сосиски, сардельки, м'ясні
хліби - ДСТУ 4436:2005, напівкопчені - ДСТУ 4435:2005, сирокопчені
та сиров'ялені - ДСТУ 4427:2005 та продукти із свинини,  яловичини
та    м'яса    птиці   (із   свинини   вареної,   копчено-вареної,
копчено-запеченої, запеченої,   смаженої   та    сирокопченої    -
ДСТУ 4668:2006,   ДСТУ   4670:2006,   з   яловичини   вареної   та
копчено-вареної - ДСТУ 4670:2006;  з м'яса птиці копчено-вареної -
ТУ У 15.1-31799640-003-2002).

     4.2. Закладення продукції здійснюється партіями.
     Партія м'яса  та  м'ясних  продуктів  -  будь-яка   визначена
виробником  кількість  харчового  продукту  з однаковими назвою та
властивостями,  який вироблений за однакових умов на одній  і  тій
самій потужності (об'єкті).
     Постачальник відповідає   за   якість   продукції    протягом
зазначеного   терміну   придатності  до  споживання  кожного  виду
продукції відповідно до пункту 6.13 цієї Інструкції.
     Температура охолодженого  м'яса  перед завантаженням у камеру
холодильника має бути не вище 4 град.С.
     При надходженні    продукції   без   необхідних   супровідних
документів вона складується в ізольованій камері (за її наявності)
і  оформлюється на тимчасове зберігання до надходження відповідних
супровідних документів від постачальника.

     4.3. При     прийманні     товарів      перед      розкриттям
товарно-транспортної   одиниці   ретельно  перевіряються  технічна
справність транспорту, засувів, стан закруток, збереження пломб та
чіткість   відтисків  на  них,  відповідність  номерів  транспорту
номерам,   зазначеним   у   супровідних   документах,   додержання
температурного режиму при транспортуванні.
     Після зняття пломб та розкриття транспорту перевіряється стан
тари,  вантажу, ступінь його охолодження шляхом огляду зовнішнього
стану та вимірювання температури товару.
     Температура у  товщі  м'язів  м'яса  вимірюється  термометром
скляним рідинним  (не  ртутним),  умонтованим  у  металеву  оправу
згідно з ГОСТ 28498-90.
     Для вимірювання температури  охолодженого  м'яса  від  кожної
партії   відбирається   не   менше  чотирьох  півтуш.  Температуру
вимірюють у товщі м'язів стегнової частини  на  глибині  не  менше
6 см.
     За результат  досліджень  приймається   середнє   арифметичне
значення вимірів.
     Температура охолодженого  м'яса   не   повинна   перевищувати
4 град.С.
     При одержанні    незадовільних     результатів     вимірювань
проводиться  повторне  вимірювання на подвійній вибірці тієї самої
партії.

     4.4. Виявлені при перевірці  технічна  несправність  вагонів,
порушення  або  відсутність пломб,  невиразність відтисків на них,
наявність пломб  проміжних  станцій,  порушення  температурного  й
санітарного  режимів  перевезень  вантажів та встановленого строку
пробігу вагонів оформлюються актами загальної форми, передбаченими
Правилами перевезень   швидкопсувних   вантажів  (   z1031-02  ),
затвердженими  наказом   Міністерства   транспорту   України   від
09.12.2002  N  873 (  z1030-02 ),  зареєстрованими у Міністерстві
юстиції  України  29.12.2002  за  N  1031/7319  (далі  -   Правила
перевезення швидкопсувних вантажів).
     У разі  встановлення  нестачі вантажів у комерційному акті та
приймальному акті в  графі  "Особливі  відмітки"  в  обов'язковому
порядку зазначаються номери контрольних знаків на пломбах.

     4.5. Товари,   що   надійшли   на   зберігання,   приймаються
вантажоотримувачем шляхом переобліку кількості місць та визначення
маси  вантажу.  Охолоджене  м'ясо й м'ясні продукти приймаються та
відвантажуються шляхом    100%    контролю    за    асортиментними
показниками,  переобліку  місць,  зважування  на товарних вагах за
участю представника вантажовідправника.
     Результати переважування заносяться у відомість відважувань.

     4.6. На  наднормативну нестачу,  псування та надлишки товарів
за  заявкою  одержувача  мають  бути  в  добовий  термін  складені
комерційний   акт   та  на  його  основі  претензія  залізниці  та
постачальнику (вантажовідправнику).

     4.7. При прийманні особлива увага приділяється  відповідності
якості   продукції,   категорії   вгодованості  м'яса  показникам,
зазначеним  у  документах  постачальника;   відповідності   товару
встановленим вимогам, правильності та чіткості нанесення клейма на
м'ясі вимогам нормативних документів.

     4.8. Охолоджене  м'ясо   та   м'ясопродукти   при   прийманні
підлягають ветеринарно-санітарному огляду.
     М'ясо, що надійшло з клеймом,  яке  не  відповідає  фактичній
категорії  вгодованості,  вимогам  стандартів,  відсортовується та
поставляється для огляду бюро товарних експертиз.

     4.9. Забраковані  в  установленому  порядку  товари   відразу
повертаються постачальнику з оформленням акта N Р-19,  форма якого
наведена  в  додатку  8  до  "Инструкции  о   порядке   оформления
документации  и  учета  операций  по  материалам  первой группы на
предприятиях Организации   п/я   А-1442",   затвердженої   наказом
Організації п/я А-1442 від 20.10.82 N И-195.

            V. Відповідальність за порушення операцій

     5.1. Поставка товарів і матеріалів на зберігання здійснюється
за Договорами.  Договір є основним документом, що визначає права й
обов'язки сторін щодо поставки товарів і матеріалів.

     5.2. У разі невиконання умов Договору підприємства,  установи
й організації несуть відповідальність,  передбачену законодавством
України та умовами Договору.
     Санкції за  порушення  операцій  з  матеріальними  цінностями
державного резерву застосовуються  відповідно  до  Закону  України
"Про державний матеріальний резерв"( 51/97-ВР ).

                VI. Зберігання охолодженого м'яса
                      та м'ясних продуктів.
                   Умови та терміни зберігання

     6.1. Вимоги до сховищ, протипожежні заходи
     Охолоджене м'ясо з температурою у  товщі  м'язів  0-4  град.С
зберігають у підвішеному стані в холодильних камерах при швидкості
руху повітря не більше 0,2  м/с,  температурі  0  град.С  -  мінус
1 град.С  та  відносній  вологості не менше 85%.  Охолоджене м'ясо
також можна зберігати підвішеним в універсальних контейнерах,  які
встановлюються  у  2-3 яруси за висотою залежно від висоти камери.
Конструкції  холодильних  камер  мають  забезпечувати  підтримання
заданого  температурно-вологісного  режиму та відповідні санітарні
умови зберігання продтоварів.  Конструкції  холодильників  повинні
задовольняти   діючі   будівельні  норми  і  правила,  мають  бути
обладнані  згідно   з   "Правилами   пожарной   безопасности   при
эксплуатации зданий   и  сооружений  на  предприятиях  Организации
п/я А-1442",  затвердженими наказом  Організації  п/я  А-1442  від
02.08.88  N  130 (далі - Правила пожежної безпеки при експлуатації
будівель та  споруд  на  підприємствах  Організації  п/я  А-1442),
іншими нормативно-правовими актами.
     Ковбаси зберігають  у  холодильних   камерах   за   відносної
вологості повітря від 75 до 78% при температурі від мінус 9 град.С
до плюс 6 град.С залежно від виду ковбаси.
     Операції щодо  розміщення  продуктів у камерах зберігання,  а
також вантажно-розвантажувальні операції з приймання  та  відпуску
м'яса   та   м'ясних   продуктів   повинні  проводитися  згідно  з
відповідною технічною документацією.

     6.2. Перед  завантаженням  камери   холодильника   вестибюлі,
платформи  та  інші приміщення,  обладнання приводяться у технічно
справний  стан  і  експлуатуються  у  суворій   відповідності   до
санітарних правил для холодильників.

     6.3. Холодильники  забезпечуються відповідно до технологічних
карт транспортними засобами,  обладнанням та інвентарем, вагами та
технологічним   обладнанням,   таропакувальними   матеріалами  для
покриття штабелів м'яса та навішування брезентових штор  на  двері
та  ліфтові прорізи.  Піддони,  бруски та рейки,  забруднені або з
наявністю плісняви, очищаються та підлягають дезінфекції.

     6.4. Камери холодильника  після  повного  їх  звільнення  від
продуктів   та  вестибюлі  підлягають  дезінфекції;  у  необхідних
випадках підлога миється,  а  стіни  біляться.  Після  дезінфекції
проводиться дослідження повітря на мікробіологічну зараженість.  З
метою  недопущення  псування  продуктів   гризунами   систематично
вживаються заходи щодо дератизації камер.
     Приймання камер холодильників після  належної  підготовки  та
дезінфекції    проводиться    комісією,   призначеною   керівником
підприємства.

     6.5. Усі робітники холодильника та робітники,  що зайняті  на
вантажно-розвантажувальних   роботах,   повинні  бути  забезпечені
санітарним та спеціальним одягом за встановленими нормами.

     6.6. Усі  камери  обладнуються  датчиками  для  дистанційного
вимірювання температури на центральному пульті,  що встановлений у
машинному відділенні холодильника.
     Крім того,    кожна    камера   холодильника   забезпечується
перевіреними вимірювальними приладами, а саме: одним термометром і
одним приладом для вимірювання вологості повітря, установленими на
підставках заввишки 1,4-1,5 м між штабелями  або  на  площадці  за
вантажними дверима.
     Прилади встановлюються з урахуванням забезпечення доступу  до
них та захисту від можливих пошкоджень під час виконання вантажних
операцій.  Скляні термометри повинні мати дерев'яну  або  металеву
оправу.
     Регулювання температурно-вологісного  режиму  при  зберіганні
товарів  у  камерах холодильників здійснюється згідно з Положенням
про  порядок  підтримання  оптимального   температурно-вологісного
режиму,  лабораторного  та  санітарного  контролю на підприємствах
Держкомрезерву України,  затвердженим наказом  Держкомрезерву  від
10.04.96   N   47   (далі  -  Положення  про  порядок  підтримання
оптимального  температурно-вологісного  режиму,  лабораторного  та
санітарного контролю на підприємствах Держкомрезерву).

     6.7. Силова  та  освітлювальна  електропроводка холодильників
виконується  згідно  з  вимогами  Правил  технічної   експлуатації
електроустановок  споживачів,  затверджених  наказом  Міністерства
палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258 (  z1143-06  ),
зареєстрованих у   Міністерстві   юстиції  України  25.10.2006  за
N 1143/13017.  Освітлення робочих місць у  виробничих  приміщеннях
має відповідати чинним нормам та правилам.
     Освітлювальні прилади  повинні  мати  захисні   ковпаки   для
запобігання випадкам попадання на продукти осколків скла.

     6.8. Ваги  в  холодильнику  повинні  своєчасно  повірятися  й
клеймуватися.
     Пристосування, що  застосовуються  для  зважування  м'яса  та
м'ясних продуктів,  мають бути пронумеровані  та  приведені  після
ретельної  вивірки  до єдиної маси,  яка наноситься фарбою,  що не
змивається,  на  кожне   пристосування.   Маса   їх   визначається
комісійно. Одержані результати оформлюються актом.

     6.9. Холодильники забезпечуються протипожежним обладнанням та
засобами гасіння пожежі за  діючими  нормами  згідно  з  Правилами
пожежної   безпеки   при   експлуатації   будівель  та  споруд  на
підприємствах Організації п/я А-1442, іншими нормами законодавства
України.

     6.10. Складування  охолодженого  м'яса  та  м'ясних продуктів
проводиться за розробленими технологічними  схемами  розміщення  з
урахуванням    найбільш    раціонального    використання   ємності
холодильних камер,  створення оптимальних умов для  зберігання  та
проведення   робіт   з   приймання,  відпуску  й  контролю  якості
продукції.
     Коливання температури   повітря   у  завантажених  камерах  у
процесі зберігання допускаються лише короткочасні (не більше доби)
та  в  межах,  що  не перевищують одного градуса від установленого
режиму зберігання.  Підвищення  температури  в  камерах  унаслідок
масового  надходження  та  відвантаження товарів повинно своєчасно
усуватися.

     6.11. За  станом  якості  охолодженого   м'яса   та   м'ясних
продуктів,  що  зберігаються  у  камерах  холодильників,  має бути
встановлене ретельне спостереження згідно з вимогами Положення про
порядок  підтримання оптимального температурно-вологісного режиму,
лабораторного   та   санітарного   контролю    на    підприємствах
Держкомрезерву.
     Температура повітря в камерах зберігання вимірюється один раз
на добу. Результати вимірювань заносять

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи