Перечень товаров, импорт которых подлежит лицензированию

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2007 р. № 1411

                           ПЕРЕЛІК
              товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню

 

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Інсектициди (крім ветеринарних лікарських засобів), фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків*, та регулятори росту рослин**, родентициди (крім ветеринарних лікарських засобів), а також аналогічні їм засоби* 

3808 10, 3808 20, 3808 30,
3808 90 (крім окремих партій, які ввозяться безоплатно з дозволу Мінприроди виключно для проведення державних випробувань та наукових досліджень) 

Поштові марки, гербові марки або аналогічні марки, непогашені, поточного або нового випуску в державі, в якій вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість; гербовий папір***

4907 00 10 00, 4907 00 90 10, 4907 00 90 9

Сульфат міді 

2833 25 00 00 

Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза у твердому стані

1701 

Цукрові сиропи без додавання ароматичних речовин або барвників 

1702 19 00 00,1702 20 90 00, 1702 30 59 00, 1702 30 99 00 (крім патоки крохмальної),
1702 40 90 00, 1702 60 95 00, 1702 90 99 00 

Готові харчові продукти з вмістом какао 

1806 10 20 00, 1806 10 30 00, 1806 10 90 00 

Цукрові сиропи, ароматизовані або з додаванням барвників 

2106 90 30 00, 2106 90 59 00 

__________

* Ліцензії видаються за погодженням з Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики.

** Ліцензії видаються за погодженням з Державним технологічним центром охорони родючості ґрунтів Мінагрополітики.

*** Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.

Примітка. У разі ввезення товарів, які не підлягають ліцензуванню, але класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 3808 10 40 (неоцидол) і 3808 90 10 00 (ларінат), митне оформлення здійснюється на підставі листів-роз’яснень Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики. 
пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи