ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 квітня 2008 р. № 418

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 квітня 2008 р. № 418
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 вересня 2007 р. № 1179
 
1. У додатку 1 до постанови цифри “200” і “400” замінити відповідно цифрами “1200” і “900”.
 
2. У Порядку видачі ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та розподілу квот, затвердженому зазначеною постановою:
 
у пункті 2 цифри і слова “21 календарного дня” замінити цифрами і словами “11 календарних днів”;
 
у пункті 3:
 
доповнити абзац четвертий після слів “на експорт (оригінал)” словами “, яка видається протягом одного календарного дня”; 
 
абзац п’ятий виключити;
 
у пункті 4 слова “трьох днів” замінити словами “одного календарного дня”;
 
пункти 5 і 6 викласти у такій редакції:
 
“5. Мінекономіки на наступний після завершення приймання заявок від суб’єктів господарської діяльності день подає їх комісії для розгляду та  прийняття рішення про розподіл квот.
 
Загальний обсяг квоти на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції розподіляється комісією пропорційно обсягам, зазначеним у заявках суб’єктів господарської діяльності.
 
6. Квота, що визначена під час пропорційного розподілу, зменшується на обсяг, визначений за вже виданими суб’єкту господарської діяльності ліцензіями.
 
Нерозподілений обсяг квот підлягає повторному розподілу відповідно до цього Порядку.”; 
 
пункт 7  виключити.
 
3. На зміну додатка 2 до постанови ввести до складу комісії з розгляду заявок на видачу ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та розподілу квот Олійника Дмитра Семеновича — заступника Голови ГоловКРУ, Федорова Олександра Олеговича — заступника Голови Держмитслужби, Фудашкіна Дениса Олександровича — заступника Міністра фінансів, вивівши з його складу Рижука Сергія Миколайовича, Рубан Наталію Іванівну, Черкасського Руслана Анатолійовича і Шевченка Юрія Івановича.
 
 
 
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи