Постановление Кабмина N78 от 23.02.2010 "О деятельности Агарного фонда на аграрном рынке в 2010/2011 маркетинговом году”

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 
                            Н А К А З
 
                         23.02.2010  N 78
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      25 лютого 2010 р.
                                      за N 184/17479
 

                Питання діяльності Аграрного фонду
                на організованому аграрному ринку
                у 2010/2011 маркетинговому періоді
 

     Відповідно до   Закону   України   "Про   державну  підтримку
сільського господарства України"( 1877-15 ),  Методики визначення
мінімальної та максимальної інтервенційної ціни об'єкта державного
цінового регулювання,  затвердженої постановою Кабінету  Міністрів
України від 11.02.2010 N 159( 159-2010-п ), та постанови Кабінету
Міністрів  України  від  20.01.2010  N  40 (  40-2010-п  )   "Про
затвердження  переліку  об'єктів державного цінового регулювання з
визначенням    періодів   такого  регулювання у 2010 - 2011 роках"
Н А К А З У Ю:
 
     1. Установити мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на
об'єкти державного цінового регулювання у 2010/2011 маркетинговому
періоді згідно з додатком.
 
     2. Департаменту   розвитку   аграрного  ринку  (Розгон  А.В.)
забезпечити  подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію   до
Міністерства юстиції України.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Бойка В.О.
 
     4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 

                                      Додаток
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      23.02.2010  N 78
 

           МІНІМАЛЬНІ ТА МАКСИМАЛЬНІ ІНТЕРВЕНЦІЙНІ ЦІНИ
            на об'єкти державного цінового регулювання
                у 2010/2011 маркетинговому періоді
 

                                            (у гривнях за 1 тонну)
------------------------------------------------------------------
|  Об'єкт державного  |      Мінімальна     |    Максимальна     |
|цінового регулювання |інтервенційна ціна (з|інтервенційна  ціна |
|                     | урахуванням податку |   (з урахуванням   |
|                     | на додану вартість) |  податку на додану |
|                     |                     |      вартість)     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Пшениця м'яка групи  |                     |                    |
|"А":                 |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1 класу              |       1501,76       |      1851,67       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2 класу              |       1418,32       |      1748,79       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3 класу              |       1251,43       |      1543,02       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Пшениця м'яка групи  |                     |                    |
|"Б":                 |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4 класу              |       1134,61       |      1398,98       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5 класу              |        967,83       |      1193,34       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Пшениця м'яка 6 класу|        900,00       |      1109,70       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Пшениця тверда:      |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1 класу              |       1651,96       |      2036,87       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2 класу              |       1551,83       |      1913,40       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3 класу              |       1418,32       |      1748,79       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4 класу              |       1268,12       |      1563,59       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5 класу              |       1051,28       |      1296,22       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Жито (озиме, ярове): |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1 класу              |       1112,81       |      1372,09       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2 класу              |       1016,86       |      1253,82       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3 класу              |        882,54       |      1088,17       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Молоко сухе          |        25600        |        30720       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Масло вершкове       |        30000        |        36000       |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 розвитку аграрного ринку                               А.В.Розгон
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи