Постановление Кабмина № 460: О реализации сахара из госрезерва

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 
                        П О С Т А Н О В А
                   від 13 травня 2009 р. N 460
                               Київ
 
                  Деякі питання реалізації цукру
                з державного продовольчого резерву
 

     Відповідно до  підпункту  "г"  пункту  6.2  статті  6  Закону
України "Про  державну  підтримку сільського господарства України"
( 1877-15 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     1. Погодитися  з  пропозицією   Ради   міністрів   Автономної
Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій щодо продажу населенню цукру з  державного
продовольчого  резерву  через підприємства торгівлі,  перелік яких
визначається зазначеними місцевими органами виконавчої влади.
 
     2. Міністерству аграрної  політики,  Міністерству  економіки,
Аграрному  фонду  разом  з  Радою  міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями  з урахуванням наявного у державному продовольчому
резерві обсягу цукру  та  балансів  його  внутрішнього  споживання
узгодити  в  тижневий  строк графік реалізації цукру підприємствам
торгівлі.
 
     3. Аграрному фонду  забезпечити  продаж  цукру  з  державного
продовольчого  резерву підприємствам торгівлі згідно із зазначеним
у пункті 2 цієї постанови графіком на умовах попередньої оплати за
ціною, визначеною Міністерством аграрної політики за погодженням з
Міністерством економіки,  але не меншою,  ніж середньозважена ціна
закупівлі, що склалася на 1 травня 2009 р., збільшеною на вартість
його зберігання та без права подальшого його експорту.
 
     4. Взяти  до  відома,  що  торговельна   надбавка   до   ціни
реалізації  цукру  з  державного  продовольчого резерву не повинна
перевищувати 15 відсотків оптово-відпускної ціни  Аграрного  фонду
незалежно  від  кількості  посередників,  які беруть участь у його
реалізації населенню.
 
     5. Державній інспекції з контролю за  цінами  разом  з  Радою
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями:
 
     забезпечити контроль за  цінами  продажу  цукру  населенню  з
державного продовольчого резерву;
 
     інформувати щодекади   Міністерство   аграрної   політики   і
Міністерство економіки про обсяг цукру,  отриманого  з  державного
продовольчого резерву, та ціни на нього.
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи