Постановление Кабмина № 463: О использовании средств Стабфонда на удешевление кредитов АПК

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2009 р. № 463
 
ПОРЯДОК
використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду 
для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів 
та підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі
 
1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду за напрямом “Здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримка окремих проектів в агропромисловому комплексі”, передбаченим пунктом 1 частини першої статті 76 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (далі — бюджетні кошти).
 
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.
 
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської та управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства агропромислового комплексу.
 
3. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі у розмірі 
1606 438 тис. гривень за такими напрямами:
 
1) здешевлення кредитів — фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів — 
800 000 тис. гривень, у тому числі 120 000 тис. гривень — для здешевлення кредитів, залучених для реалізації інноваційних проектів, що пройшли державну реєстрацію в установленому законодавством порядку. При цьому бюджетні кошти, передбачені для здешевлення кредитів, спрямовуються підприємствам агропромислового комплексу на здешевлення кредитів, залучених ними в поточному році, зокрема для придбання складної сільськогосподарської техніки виключно вітчизняного виробництва;
 
2) підтримка окремих проектів в агропромисловому комплексі:
 
бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва — 642 620 тис. гривень, з них для підтримки виробництва продукції тваринництва згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 348 “Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 17, ст. 651) — 202 620 тис. гривень, для виплати бюджетної тваринницької дотації за вирощений та проданий на забій у 2009 році молодняк великої рогатої худоби — 190 000 тис. гривень та  для підтримки виробництва продукції рослинництва (часткова компенсація сільськогосподарським товаровиробникам витрат на посів ярих культур цукрового буряку, 
льону-довгунця) — 250 000 тис. гривень;
 
державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів — 90 000 тис. гривень;
 
проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу — 9 000 тис. гривень;
 
оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу — 10 000 тис. гривень;
 
державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби — 
5 000 тис. гривень;
 
консервація шахти № 9 державного підприємства “Солотвинський солерудник” Тячівського району Закарпатської області — 35 000 тис. гривень;
 
3) погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2008 році, зокрема за такими бюджетними програмами:
 
часткова компенсація складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва — 2 642 тис. гривень;
 
здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб’єктам аграрного ринку, — 12 176 тис. гривень.
 
4. Бюджетні кошти виділяються на поворотній основі у розмірі 
593 562 тис. гривень за таким напрямом, як підтримка окремих проектів в агропромисловому комплексі, зокрема для:
 
1) заходів по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки — 393 562 тис. гривень;
 
2) надання кредитів фермерським господарствам — 200 000 тис. гривень.
 
5. Бюджетні кошти використовуються згідно з порядками використання бюджетних коштів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1904 “Про порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2679; 2007 р., № 14, ст. 533), від 26 лютого 2009 р. № 199 “Про розміри компенсації у 2009 році відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу кредитами” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 19, ст. 596), від 11 березня 2009 р. № 189 “Про порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 18, ст. 573), 
від 18 березня 2009 р. № 283 “Про затвердження розмірів бюджетної тваринницької дотації на 2009 рік” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 787) та від 25 березня 2009 р. № 251 “Про порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 731).
 
 Використання бюджетних коштів за не передбаченими у цьому пункті порядками здійснюється після затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних порядків.
 
6. Мінфін на підставі рішення Кабінету Міністрів України про виділення бюджетних коштів закріплює за головним розпорядником бюджетних коштів бюджетну програму, присвоює їй код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.
 
7. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.
 
Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
 
8. Бюджетні кошти не виділяються суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація, які реорганізуються або ліквідуються.
 
9. Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за бюджетними коштами виключно у межах їх фактичних надходжень до Стабілізаційного фонду.
 
10. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках головного розпорядника бюджетних коштів станом на 1 січня відповідного року за визначеною бюджетною програмою, повертаються до Стабілізаційного фонду.
 
11. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 
 
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи