Постановление КМ "О мероприятиях по обеспечению стабильного развития рынка зерна и продуктов его переработки в 2007/08 МГ"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      П О С Т А Н О В А
    від 17 жовтня 2007 р. N 1247
    Київ

             Про заходи щодо забезпечення стабільного
         розвитку ринку зерна і продуктів його переробки
          у 2007/08 маркетинговому році

 

     З метою  забезпечення  стабільного  розвитку  ринку  зерна  і
продуктів його переробки,  запобігання необ?рунтованому підвищенню
цін  на  ринку  хліба  та хлібопродуктів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

     1. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним,
Київській  та  Севастопольській  міським  державним адміністраціям
скласти та  узгодити  до  1  листопада  2007  р.  з  Міністерством
аграрної політики,  Державним комітетом з державного матеріального
резерву і Державною акціонерною компанією "Хліб  України"  графіки
поставки  на  хлібопекарські підприємства борошна,  виробленого із
зерна   регіональних   ресурсів,   державного   матеріального   та
продовольчого резерву. При цьому передбачити забезпечення борошном
хлібопекарських підприємств,  що виробляють хліб  сортів  масового
вжитку,   в   обсягах,   визначених   Радою  міністрів  Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними  адміністраціями  з  урахуванням  регіональних ресурсів
зерна.

     2. Міністерству  аграрної   політики,   Аграрному   фонду   і
Державному комітетові з державного матеріального резерву закінчити
до 31 грудня ц.  р. роботу із формування визначених законодавством
обсягів зерна у державному матеріальному та продовольчому резерві.

     3. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській та  Севастопольській  міським  державним  адміністраціям
забезпечити   реалізацію   всіх  повноважень,  наданих  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  25  грудня  1996   р.   N   1548
( 1548-96-п  )  "Про  встановлення  повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих  органів  міських  рад  щодо  регулювання  цін
(тарифів)" (ЗП України,  1996 р.,  N 21, ст. 596; Офіційний вісник
України,  2007 р.,  N 46,  ст.  1882,  N 73,  ст.  2718)  стосовно
регулювання цін на хліб та хлібопродукти.

     4. Рекомендувати    Національній    комісії   з   регулювання
електроенергетики перевести підприємства  харчової  промисловості,
що  виробляють  соціально  значущі  види  продовольства,  згідно з
переліком,  який затверджується Кабінетом  Міністрів  України,  на
перший  клас споживачів електроенергії за відсутності у них боргів
з оплати спожитої електроенергії та  за  умови  внесення  поточних
платежів у повному обсязі.

     5. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській та  Севастопольській  міським  державним  адміністраціям
вжити  заходів  до  забезпечення  в роздрібній торговельній мережі
асортименту хліба сортів масового вжитку в обсягах, необхідних для
повного задоволення попиту населення.

     6. Міністерству  аграрної  політики,  Міністерству економіки,
Державному  комітетові   з   державного   матеріального   резерву,
Державній   акціонерній   компанії  "Хліб  України",  Національній
комісії з регулювання електроенергетики, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським
державним  адміністраціям  інформувати   щомісяця   до   5   числа
наступного  періоду  Кабінет  Міністрів України про стан виконання
цієї постанови.

     7. Доповнити абзац шостий пункту  6  Порядку  використання  у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу  через
механізм   здешевлення   короткострокових   та   середньострокових
кредитів,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21 лютого 2007 р.  N 259( 259-2007-п ) (Офіційний вісник України,
2007 p.,  N 14,  ст.  518,  N 43,  ст. 1717, N 52, ст. 2128, N 73,
ст. 2718),  після  слів  "вітчизняного  виробництва" словами ",  а
також іноземного  походження,  аналоги  якого  не  виробляються  в
Україні,   згідно   з  переліком,  який  затверджується  Кабінетом
Міністрів України".


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи