Постановление КМУ "О мероприятиях по обеспечению стабилизации ситуации на рынке зерна и продуктов его переработки в 2007/08 маркетинговом году"

 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                   від 18 червня 2008 р. N 557
                               Київ
 
                  Про внесення змін до постанови
                    Кабінету Міністрів України
                    від 13 лютого 2008 р. N 55
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до  постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого
2008 р.  N  55 (  55-2008-п  )  "Про  заходи  щодо   забезпечення
стабілізації ситуації на ринку зерна та продуктів його переробки у
2007/08 маркетинговому році" (Офіційний вісник України,  2008  р.,
N 14, ст. 341, N 25, ст. 795) зміни, що додаються.
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 
     Інд. 18
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 18 червня 2008 р. N 557
 
                              ЗМІНИ,
       що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
             від 13 лютого 2008 р. N 55( 55-2008-п )
 

     1. У постанові( 55-2008-п ) доповнити:
 
     пункт 1  після  слів  "хліба  масових  сортів"   словами   "і
батонів";
 
     пункт 7  після слів "хлібопекарськими підприємствами" словами
"і реалізацію підприємствами роздрібної торгівлі";
 
     абзац другий  пункту  8  після  слів  "хліб  масових  сортів"
словами ",  а також контроль за реалізацією борошна підприємствами
роздрібної торгівлі".
 
     2. У Порядку поставки та використання борошна, виробленого із
зерна державного продовольчого резерву та державного матеріального
резерву,  для виготовлення  хліба  масових  сортів,  затвердженому
зазначеною постановою( 55-2008-п ):
 
     доповнити назву Порядку( 55-2008-п ) словами "і батонів";
 
     пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:
 
     "4. Борошно використовується хлібопекарськими  підприємствами
виключно для виготовлення хліба масових сортів і батонів.
 
     Не вибране     хлібопекарськими    підприємствами    борошно,
виготовлене згідно з  графіками,  зазначеними  у  пункті  2  цього
Порядку,  підлягає  реалізації  Держкомрезервом  і Аграрним фондом
вроздріб або визначеним ними підприємствам роздрібної торгівлі  за
умови  застосування  торговельної  надбавки (націнки) у розмірі не
більш як 10 відсотків.
 
     5. До хліба масових сортів і батонів  належать  вироби  вагою
більш  як  500  грамів,  які мають найбільшу питому вагу в обсягах
споживання в регіоні і виготовлені за простою рецептурою (борошно,
дріжджі, сіль, вода, цукор) з борошна пшеничного вищого, першого і
другого сорту та їх суміші,  борошна  житнього  і  суміші  борошна
пшеничного та житнього без додавання жиру, інших наповнювачів.";
 
     доповнити абзац   другий  пункту  6  після  слів  "державного
матеріального резерву," словами "крім договорів реалізації борошна
підприємствам роздрібної торгівлі,";
 
     доповнити   пункт   8   після   слова   "перепродаж"  словами
"хлібопекарськими підприємствами".
 
 
 
 
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи