Постановление КМУ "О некоторых вопросах осуществления экспорта зерна в 2008/2009 маркетинговом году"

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

             

від _________2008 р.                      № ______

                                      

Київ

 

 

Про деякі питання здійснення експорту

зерна у 2008/2009 маркетинговому році

 

З метою забезпечення прозорості ціноутворення на внутрішньому ринку зерна та запобігання зниженню цін закупівлі зерна у сільськогосподарських товаровиробників Кабінет Міністрів України  постановляє:

 

1. Державній митній службі здійснювати оформлення  вивезення зерна виключно за наявності у експортера довідки про укладення та реєстрацію біржової угоди на експорт зерна:

 

до 31 грудня 2008 року  - на акредитованих  Міністерством аграрної політики;

з  1 січня  2009 року - на біржі визначеній на конкурсних засадах.

 

2. Міністерству економіки затвердити порядок та умови проведення конкурсу з визначення біржі, що буде уповноважена укладати та реєструвати біржові угоди на експорт зерна.

 

3. У разі, якщо експорт зерна здійснюється сільськогосподарським товаровиробником у межах обсягів власного виробництва, підставою для митного оформлення експорту є відповідна довідка, видана органом уповноваженим Міністерством аграрної політики.

Форма довідки та порядок її видачі затверджуються наказом Міністерства аграрної політики.

 

4. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки разом із Союзом аграрних бірж України щотижня інформувати Кабінет Міністрів України про обсяги та ціни  за укладеними біржовими угодами на експорт зерна.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                            Ю. ТИМОШЕНКО

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи