Постановление КМУ "Порядок выдачи лицензий на экспорт масла подсолнечного и семян подсолнуха и деления квот"

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 березня 2008 р.  № 189
 
ПОРЯДОК
видачі ліцензій на експорт олії соняшникової та 
насіння соняшнику і розподілу квот
 
1. Цей Порядок визначає механізм видачі Мінекономіки ліцензій та здійснення розподілу квот на експорт олії соняшникової та насіння соняшнику до 1 липня 2008 р. згідно з рекомендаціями комісії з питань розгляду заявок на видачу ліцензій на експорт олії соняшникової та насіння соняшнику і розподілу квот (далі — комісія).
 
2. Розподіл квот для видачі ліцензій на експорт олії соняшникової та насіння соняшнику (далі — ліцензії) здійснюється на підставі заявки суб’єкта господарської діяльності, що подається Мінекономіки протягом 15 календарних днів після опублікування на його офіційному веб-сайті інформації про початок реєстрації заявок.
 
3. Для підтвердження достовірності даних, зазначених у заявці на видачу ліцензії (далі — заявка), суб’єкт господарської діяльності подає:
 
копію контракту з додатками та специфікаціями до нього;
 
копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 
довідку Мінагрополітики про наявність обсягів олії соняшникової та/або забезпеченості сировиною для її виробництва або обсягів насіння соняшнику, заявлених на експорт (оригінал).
 
Копії завіряються в установленому порядку.
 
Суб’єкт господарської діяльності несе відповідальність за недостовірність даних, зазначених у заявці.
 
4. У разі подання суб’єктом господарювання документів, що не відповідають вимогам законодавства та цього Порядку, Мінекономіки відхиляє заявку. Суб’єкт господарської діяльності може повторно подати протягом трьох днів з моменту повернення заявки доопрацьовані документи.
 
5. Мінекономіки протягом 18 календарних днів після оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про початок реєстрації заявок подає їх комісії для розгляду та прийняття рішення про розподіл квот.
 
Загальний обсяг квот на експорт олії соняшникової та насіння соняшнику розподіляється пропорційно між заявниками відповідно до заявлених на експорт обсягів цієї продукції.
 
6. Розподіл установлених обсягів квот на олію соняшникову та насіння соняшнику здійснюється комісією. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів.
 
Засідання комісії вважається правоможним у разі присутності на ньому не менш ніж двох третин її членів.
 
7. Рішення про розподіл квот на експорт олії соняшникової та насіння соняшнику, що приймає комісія на 20 календарний день після оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації про початок реєстрації заявок, мають рекомендаційний характер.
 
8. За результатами розгляду комісією заявок складається протокол. До розгляду заявки можуть залучатися представники суб’єкта господарської діяльності.
 
9. Рішення комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінекономіки.
 
10. Мінекономіки видає ліцензію з урахуванням рекомендацій комісії або у письмовій формі повідомляє суб’єкта господарської діяльності про відмову в її видачі з обґрунтуванням причин.
 
 
 
 
 
kmu.gov.ua

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи