Постановление про утверждение Порядка распределения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростины

 

П О С Т А Н О В А 
 від 12 листопада 2008 р. N 1002 
 Київ 

Про затвердження Порядку розподілу тарифної 
 квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини 

 Відповідно до Закону України "Про встановлення тарифної квоти 
на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини" ( 404-16 ) Кабінет 
Міністрів України п о с т а н о в л я є

 1. Затвердити Порядок розподілу тарифної квоти на ввезення в 
Україну цукру-сирцю з тростини, що додається. 

 2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року. 
 

 Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 

 Інд. 22 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 1002 

Порядок розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини 

 1. Цей Порядок визначає механізм щорічного розподілу тарифної 
квоти на ввезення в Україну з країн - членів СОТ цукру-сирцю з 
тростини у 2009-2010 роках. 

 2. Ввезення в Україну цукру-сирцю в межах тарифної квоти 
здійснюється на підставі виданих Мінекономіки ліцензій. 

 Будь-які поставки цукру-сирцю (код згідно з УКТЗЕД 1701 11) 
2371а-14 ), що імпортований за двосторонніми або регіональними 
торговельними угодами, підписаними Україною відповідно до статті 
XXIV ГАТТ 1994 року ( 981_003 ), не вважаються такими, що 
впливають на загальний обсяг тарифної квоти. Імпорт цукру-сирцю за 
схемами, які включають його обробку для наступного експорту (з 
поверненням сплаченого мита або за домовленостями з повернення 
коштів), також не вважається використанням тарифної квоти (пункт 
2.4 таблиці 14 "Адміністрування тарифної квоти" Протоколу про 
вступ України до СОТ ( 981_049 ), ратифікованого Верховною Радою 
України 10 квітня 2008 р.). 

 3. Протягом 2009 року діють терміни, що мають таке значення: 

 країна-постачальник - країна, яка здійснювала експорт 
цукру-сирцю походженням з її митної території протягом 2001, 2003 
і 2004 років, коли ввезення в Україну цукру-сирцю здійснювалося в 
межах тарифних квот, визначених відповідно до Законів України "Про 
ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного в 2001 році" 
2462-14 ), від 22 травня 2003 р. "Про внесення змін до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших 
законодавчих актів" ( 849-15 ), "Про ввезення в Україну 
цукру-сирцю тростинного у 2003 році" ( 868-15 ) і до статті 11 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" 
1344-15 ); 

 нова країна-постачальник - країна, яка не здійснювала експорт 
цукру-сирцю походженням з її митної території протягом зазначених 
років, коли ввезення в Україну цукру-сирцю здійснювалося в межах 
тарифних квот, визначених згідно із зазначеними Законами України 
2462-14849-15868-151344-15 ). 

 4. Протягом 2010 року діють терміни, що мають таке значення: 

 країна-постачальник - країна, яка здійснювала експорт 
цукру-сирцю походженням з її митної території в Україну в межах 
тарифної квоти протягом попереднього року; 

 нова країна-постачальник - країна, яка не здійснювала експорт 
цукру-сирцю походженням з її митної території в Україну в межах 
тарифної квоти протягом попереднього року. 

 5. Тарифна квота на ввезення в Україну цукру-сирцю щороку 
розподіляється Мінекономіки таким чином: 

 260 тонн загального обсягу тарифної квоти до 1 січня 2019 р. 
виділяється для Парагваю відповідно до з 35 Дохійської декларації 
та домовленостей, досягнутих у ході багатосторонніх переговорів із 
вступу України до СОТ стосовно повнішої інтеграції малих уразливих 
економік до багатосторонньої системи торгівлі; 

 80 відсотків залишку обсягу тарифної квоти виділяється для 
країн-постачальників, 20 відсотків - для нових 
країн-постачальників. 

 У 2009 році частка тарифної квоти для країн-постачальників 
визначається пропорційно до обсягу ввезення в Україну цукру-сирцю 
походженням з їх митної території протягом 2001, 2003 і 2004 
років, коли ввезення в Україну цукру-сирцю здійснювалося в межах 
тарифних квот, визначених згідно із зазначеними у пункті 4 цього 
Порядку Законами ( 2462-14849-15868-151344-15 ). 

 У 2010 році частка тарифної квоти для кожної 
країни-постачальника визначається пропорційно до обсягу ввезення в 
Україну цукру-сирцю походженням з їх митної території в рамках 
визначеної у 2009 році тарифної квоти. 

 Обсяг тарифної квоти для нових країн-постачальників 
розподіляється між ними порівно. 

 6. Повідомлення про розподіл обсягу тарифної квоти між 
країнами-постачальниками, визначеного на наступний рік, 
оприлюднюється до 1 жовтня на офіційному веб-сайті Мінекономіки. 

 Копія повідомлення надсилається до секретаріату СОТ протягом 
семи календарних днів після оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Мінекономіки для подальшого інформування країн - членів СОТ, 
заінтересованих у ввезенні цукру-сирцю в Україну. 

 Зазначені країни - члени СОТ до 1 грудня повідомляють 
Мінекономіки про свої наміри. 

 Повідомлення про остаточний розподіл обсягу тарифної квоти 
між країнами-постачальниками, визначеного на наступний рік, 
оприлюднюється до 7 грудня на офіційному веб-сайті Мінекономіки і 
протягом семи календарних днів копія повідомлення надсилається до 
секретаріату СОТ для інформування країн - членів СОТ. 

 7. Відповіді на запити країн - членів СОТ стосовно розподілу 
обсягу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю надаються 
Мінекономіки протягом 10 робочих днів. 

 8. Мінекономіки приймає в установленому порядку заявки від 
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України для видачі 
ліцензій на ввезення в Україну цукру-сирцю в межах частки тарифної 
квоти, визначеної для кожної країни-постачальника. 

 Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який не може 
забезпечити ввезення в Україну цукру-сирцю згідно з умовами 
ліцензії у повному обсязі, зобов'язаний до 1 вересня поінформувати 
про це Мінекономіки з метою відновлення невикористаної частки у 
загальному обсязі тарифної квоти країни-постачальника. 

 9. Мінекономіки надсилає до 5 вересня країні-постачальнику 
повідомлення про невикористану частку тарифної квоти. 

 Країна-постачальник, яка не використала частку тарифної 
квоти, повідомляє до 20 вересня Мінекономіки про своє рішення щодо 
подальшого її використання. 

 Якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України підписав 
у період до 1 вересня контракт на поставку цукру-сирцю в межах 
визначеної для країни-постачальника тарифної квоти, її обсяг не 
підлягає перерозподілу у період з 1 вересня до 31 грудня. 

 У разі відмови країни-постачальника від обсягу невикористаної 
тарифної квоти Мінекономіки оприлюднює до 1 жовтня на своєму 
офіційному веб-сайті повідомлення про приймання від суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності України заявок для видачі ліцензій 
на ввезення в Україну цукру-сирцю в межах вивільненого обсягу 
тарифної квоти. 

 Обсяг вивільненої тарифної квоти розподіляється між 
заінтересованими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 
України у міру надходження їх заявок. 

 10. Обсяг тарифної квоти, що не використаний протягом 
поточного року, не підлягає включенню до квоти, що визначається на 
наступний рік. 

 11. У разі настання форс-мажорних обставин, що призвели до 
зволікання з доставкою та розвантаженням партії цукру-сирцю, 
період дії тарифної квоти може бути продовжено на період дії таких 
обставин з відповідною відміткою Мінекономіки у виданій суб'єктові 
зовнішньоекономічної діяльності України ліцензії. 

 Факт форс-мажорних обставин підтверджується 
торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом 
відповідної країни. 

 Країні-постачальнику, яка не здійснювала експорт в Україну 
цукру-сирцю в межах тарифної квоти протягом року через форс- 
мажорні обставини, виділяється у наступному році частка тарифної 
квоти пропорційно до обсягу, не реалізованого в попередньому році. 

 12. Мінекономіки надсилає щомісяця до 1 числа наступного 
періоду Держмитслужбі та Мінагрополітики інформацію про видані 
ліцензії. 

 Держмитслужба надсилає щомісяця до 10 числа наступного 
періоду Мінекономіки та Мінагрополітики інформацію про обсяг 
ввезеного суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України 
цукру-сирцю. 

 13. Мінекономіки оприлюднює щомісяця на своєму офіційному 
веб-сайті інформацію про фактичне використання обсягу тарифної 
квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю.


пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи