Постановление КМУ "О внедрении режима государственных залоговых закупок зерна"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                    від 6 серпня 2008 р. N 705
                               Київ
 
                Про запровадження режиму державних
                    заставних закупівель зерна
 

     Відповідно до  статті  12  Закону   України   "Про   державну
підтримку сільського  господарства  України" (  1877-15 ) Кабінет
Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     1. Аграрному  фонду  запровадити  режим  державних  заставних
закупівель зерна.
 
     2. Затвердити    Порядок    надання    бюджетних   позик   із
застосуванням режиму  державних  заставних  закупівель  зерна,  що
додається.
 
     3. Міністерству   аграрної  політики  разом  з  Міністерством
фінансів під час підготовки проекту Державного бюджету України  на
відповідний  рік  передбачати  кошти  для  надання Аграрним фондом
бюджетних  позик  із  застосуванням  режиму  державних   заставних
закупівель зерна.
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 
     Інд. 22
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 6 серпня 2008 р. N 705
 
                             ПОРЯДОК
         надання бюджетних позик із застосуванням режиму
               державних заставних закупівель зерна
 

     1. Бюджетна  позика   надається   із   застосуванням   режиму
державних  заставних  закупівель  зерна  (далі  - бюджетна позика)
Аграрним  фондом  виробникам  зерна,  яке  є  об'єктом  державного
цінового регулювання,  щороку  у  період  з  1  липня поточного до
31 квітня наступного бюджетного року під заставу такого об'єкта  в
межах коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті,  але  не вище
80 відсотків вартості застави, розрахованої з розміру встановленої
мінімальної закупівельної ціни.
 
     2. Аграрний  фонд  оприлюднює  у  засобах  масової інформації
відомості про розміри бюджетних позик.
 
     3. Виробник  зерна,  яке  є  об'єктом   державного   цінового
регулювання,  що  виявив  бажання отримати бюджетну позику (далі -
позичальник),  подає  Аграрному  фонду  або   його   регіональному
відділенню  заявку  та  документи,  що підтверджують відповідність
позичальника вимогам,  встановленим Законом України "Про  державну
підтримку сільського господарства України"( 1877-15 ).
 
     Форму заявки   та   перелік  необхідних  документів  визначає
Аграрний фонд.
 
     4. Аграрний  фонд   протягом   п'яти   робочих   днів   після
надходження  заявки  та документів приймає рішення про надання або
про  відмову  в  наданні  бюджетної  позики  та  інформує  про  це
позичальника.
 
     Рішення про  надання  бюджетної  позики  приймається за умови
наявності у державному бюджеті коштів.
 
     У рішенні про надання бюджетної позики зазначається перелік і
місцезнаходження   сертифікованих   зернових   складів,  складські
свідоцтва або складські квитанції яких приймаються для  оформлення
застави.
 
     5. Позичальник  протягом п'яти робочих днів після надходження
повідомлення про  надання  бюджетної  позики  забезпечує  доставку
зерна на сертифікований зерновий склад,  укладає з Аграрним фондом
кредитний  договір  та  передає  йому  складське   свідоцтво   або
складську квитанцію.
 
     Кредитний договір укладається на строк,  визначений сторонами
у договорі, але не більш як на один маркетинговий період.
 
     6. Аграрний фонд  здійснює  перерахування  коштів  державного
бюджету  для  надання  бюджетної позики протягом трьох операційних
днів після підписання кредитного договору  відповідно  до  Порядку
обслуговування державного  бюджету  за  видатками (  z0716-04  ),
затвердженого Державним казначейством.
 
     7. Аграрний фонд забезпечує ведення обліку зерна, що надійшло
як застава відповідно до кредитного договору.
 
 
 
 
 
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи