Приказ МинАПК №262 от 23 мая 2017 года "Об утверждении Порядка нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2017

м. Київ

N 262

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2017 р. за N 679/30547

Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Відповідно до статті 12 Закону України "Про оцінку земель", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

 

Міністр

Т. Кутовий

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

О. М. Цвях

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

ПОРЯДОК
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські угіддя на землях сільськогосподарського призначення.

2. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою.

3. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій".

II. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення

1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року N 831 (далі - Методика).

2. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя згідно з додатком до Методики та показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь).

3. У разі коли агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь на земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначено, застосовується норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

4. У разі застосування статті 277 Податкового кодексу України щодо визначення ставок земельного податку від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області приймається згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. До показників нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області та нормативів капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя застосовуються коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель відповідно до Податкового кодексу України.

III. Документація з нормативної грошової оцінки

1. За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району, що затверджується у порядку, встановленому законом.

2. Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:

пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об'єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;

завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;

рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України "Про оцінку земель";

викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району;

картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району;

шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.

3. До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки може визначатись за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що затверджується у порядку, встановленому законом, та включає:

пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об'єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;

завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;

викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких вказане місце розташування земельної ділянки;

викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів;

картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів на земельній ділянці;

шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь земельної ділянки.

4. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою зацікавленої особи (додаток 2) як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 3).

5. З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року N 1051 (із змінами).

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління виробництва
продукції рослинництва та насінництва
Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК

Л. В. Сухомлин

 

НОРМАТИВНА
грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим та по областям

Найменування регіону

Нормативна грошова оцінка 1 га, грн

Автономна Республіка Крим

25696,74

Області:

 

Вінницька

27078,28

Волинська

21607,36

Дніпропетровська

27078,28

Донецька

31167,66

Житомирська

21165,27

Закарпатська

27520,38

Запорізька

25254,64

Івано-Франківська

26194,09

Київська

26194,09

Кіровоградська

32107,11

Луганська

27078,28

Львівська

22049,46

Миколаївська

27078,28

Одеська

31167,66

Полтавська

30283,47

Рівненська

22049,46

Сумська

26636,19

Тернопільська

28901,92

Харківська

32549,20

Херсонська

24370,45

Хмельницька

29841,37

Черкаська

33930,75

Чернівецька

32991,29

Чернігівська

23873,10

Примітка. Нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим та по областях визначена станом на 01 січня 2016 року.

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління виробництва
продукції рослинництва та насінництва
Департаменту землеробства та
технічної політики в АПК

Л. В. Сухомлин

 

ЗАЯВА

Прошу надати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки:

кадастровий номер ____________________________________________________________________,

місце розташування ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

категорія земель _______________________________________________________________________,

цільове призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року N 548, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1011/18306 (із змінами):

_____________________________________________________________________________________,

площа земельної ділянки, га ______________________________________________________________

________________________________________
(керівник юридичної особи / фізична особа)

___________
(підпис)

М. П. (для юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців) (за наявності)

"___" ____________ 20__ р.

Примітка. Особа, що заповнює бланк, є відповідальною за повноту та достовірність наданої інформації.

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління виробництва
продукції рослинництва та насінництва
Департаменту землеробства та технічної
політики в АПК

Л. В. Сухомлин

 

Витяг із технічної документації
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Заявник:

Кадастровий номер земельної ділянки:

Місце розташування земельної ділянки:

Категорія земель:

Цільове призначення земельної ділянки:

Площа земельної ділянки, га:

Площа сільськогосподарських угідь, га:

 

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, грн:

 

Площа несільськогосподарських угідь, га:

 

Нормативна грошова оцінка несільськогосподарських угідь, грн:

 

 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки:

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн:

Витяг сформував: _______________________________________________________________________
                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

 

Дата формування витягу: ____________

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління виробництва
продукції рослинництва та насінництва
Департаменту землеробства та технічної
політики в АПК

Л. В. Сухомлин

 

ЛИГА Закон

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи