Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України"

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 
Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 36-37, N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст.508 )
 
Верховна Рада України постановляє:
Внести зміни до Закону України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781 із наступними змінами), виклавши його в такій редакції:
 "З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро Митний тариф України
 
Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.
Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.
 
Стаття 1. Затвердити Митний тариф України згідно з додатком.
 
Стаття 2. Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюються Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України.
Закони України з питань встановлення нових або зміни діючих ставок ввізного мита набирають чинності не раніше ніж з дати початку нового бюджетного періоду.
 
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити спеціальне видання тексту цього Закону та додатка до нього".
 
Президент України 
В.ЮЩЕНКО 

м. Київ, 31 травня 2007 року 
N 1109-V 
 
                                             Додаток 
                                         
                                          до Закону України 
                                  від 31 травня 2007 року N 1109-V 
                                            ( 1109-16 )
 

                              МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 36-37, N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст.508 )
 
 
 

                              ЗМІСТ
 

              Основні правила інтерпретації УКТЗЕД
 

              Одиниці виміру та обліку
 

              Перелік скорочень та символів
 

Розділ I      Живі тварини; продукти тваринного походження
 

Група 01      Живі тварини
 

Група 02      М'ясо та їстівні субпродукти
 

Група 03      Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні 
              безхребетні
 

Група 04      Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний 
              мед; їстівні продукти тваринного походження, в 
              іншому місці не зазначені
 

Група 05      Інші продукти тваринного походження, в іншому місці 
              не зазначені
 

Розділ II     Продукти рослинного походження
 

Група 06      Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та 
              інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і 
              декоративна зелень
 

Група 07      Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульбоплоди
 

Група 08      Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь
 

Група 09      Кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі
 

Група 10      Зернові культури
 

Група 11      Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; 
              солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина
 

Група 12      Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди 
              та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і 
              фураж
 

Група 13      Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші 
              рослинні соки і екстракти
 

Група 14      Рослинні матеріали для виготовлення плетених 
              виробів; інші продукти рослинного походження, в 
              іншому місці не зазначені
 

Розділ III    Жири та олії тваринного або рослинного походження; 
              продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски 
              тваринного або рослинного походження
 

Група 15      Жири та олії тваринного або рослинного походження; 
              продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски 
              тваринного або рослинного походження
 

Розділ IV     Готові харчові продукти; алкогольні та 
              безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники
 

Група 16      Готові харчові продукти з м'яса, риби або 
              ракоподібних, молюсків або інших водяних 
              безхребетних
 

Група 17      Цукор і кондитерські вироби з цукру
 

Група 18      Какао та продукти з нього
 

Група 19      Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, 
              крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби
 

Група 20      Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або 
              інших частин рослин
 

Група 21      Різні харчові продукти
 

Група 22      Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
 

Група 23      Залишки і відходи харчової промисловості; готові 
              корми для тварин
 

Група 24      Тютюн і промислові замінники тютюну
 

Розділ V      Мінеральні продукти
 

Група 25      Сіль, сірка, землі та каміння, штукатурні 
              матеріали, вапно та цемент
 

Група 26      Руди, шлак і зола
 

Група 27      Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; 
              бітумінозні речовини; воски мінеральні
 

Розділ VI     Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 
              промисловості
 

Група 28      Продукти неорганічної хімії: неорганічні або 
              органічні сполуки дорогоцінних металів, 
              рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів 
              або ізотопів
 

Група 29      Органічні хімічні сполуки
 

Група 30      Фармацевтична продукція
 

Група 31      Добрива
 

Група 32      Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх 
              похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні 
              матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; 
              чорнило, туш
 

Група 33      Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні та 
              туалетні препарати
 

Група 34      Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні 
              засоби, мастильні матеріали, штучні та готові 
 
 
 
 
 
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи