Указ МинАП "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                         09.01.2008  N 1
 

          Про заходи щодо виконання вимог Закону України
            "Про Державний бюджет України на 2008 рік
                  та про внесення змін до деяких
                   законодавчих актів України"
 

     На виконання   доручення   Кабінету   Міністрів  України  від
08.01.2008 N 53748/1/1-07 Н А К А З У Ю:
 
     1. Департаменту економіки та управління  державною  власністю
(Куць  О.І.)  та іншим структурним підрозділам міністерства,  яким
делеговані повноваження управління діяльністю підприємств, установ
та організацій, що знаходяться у державній власності і належать до
сфери  управління  Мінагрополітики,  забезпечити   у   2008   році
перерахування  до  державного  бюджету  частини  чистого  прибутку
підприємствами,  установами та організаціями,  які  знаходяться  у
сфері управління Мінагрополітики.
 
     2. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи (Гаврилюк В.М.) до 5 числа щомісяця, наступного за звітним,
надавати  Фонду  державного  майна  України узагальнену інформацію
щодо нарахування  та  перерахування  у  2008  році  дивідендів  за
результатами  фінансово-господарської  діяльності  у  2007 році та
інших роках окремо по кожному господарському товариству.
 
     3. Призначити відповідальних за виконання  бюджетних  програм
та  приведення  у  відповідність  до зазначеного Закону( 107-17 )
нормативно-правових актів щодо  порядків  використання  коштів  за
відповідними  бюджетними  програмами  згідно  з  додатком до цього
наказу.
 
     4. Відповідальним за виконання бюджетних програм в термін  до
15  січня  поточного року подати до Мінфіну та інших міністерств і
відомств  проекти  порядків  використання  бюджетних   коштів   за
програмами,  які  потребують прийняття нових порядків або внесення
змін до чинних,  забезпечити їх узгодження та подання до  Кабінету
Міністрів України до 21 січня 2008 року.
 
     5. Керівникам    центральних    органів   виконавчої   влади,
діяльність яких  спрямовується  і  координується  через  Міністра,
урядових  органів державного управління та самостійних структурних
підрозділів  міністерства  подати  Департаменту  фінансів  проекти
паспортів  бюджетних  програм до 16 січня 2008 року.  Департаменту
фінансів (Зуб Г.І.)  подати  паспорти  бюджетних  програм  Мінфіну
разом  з  проектами  наказів  про  їх  затвердження  до  21  січня
поточного року.
 
     6. Департаменту     зовнішньоекономічного     співробітництва
(Руденко  М.М.),  керівникам центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких  спрямовується  і  координується  через  Міністра,
урядових  органів державного управління та самостійних структурних
підрозділів Мінагрополітики підготувати та надати до 18 січня 2008
року   пропозиції  Міністерству  закордонних  справ  України  щодо
впорядкування  участі  Мінагрополітики  у  діяльності  міжнародних
організацій, членом яких є Україна.
 
     7. Департаменту   аграрної   освіти,   науки   та дорадництва
(Іщенко Т.Д.) подати до 18 січня  2008  року  до  МОН  та  Мінфіну
інформацію  про  обсяги  нарахованої  заборгованості відповідно до
Закону України  "Про  реструктуризацію  заборгованості  з  виплат,
передбачених  статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим  категоріям  працівників  навчальних
закладів"( 1994-15 ).
 
     8. Департаменту  харчової  промисловості  (Кіщак  Ю.П.) до 21
січня  2008  року   подати   Мінфіну   пропозиції   щодо   порядку
запровадження марок акцизного збору нового зразка.
 
     9. Департаменту   аграрної   освіти,   науки  та  дорадництва
забезпечити виконання статті 34  Закону  України  "Про  наукову  і
науково-технічну  діяльність" (  1977-12  )  та подати відповідні
матеріали до Національної академії наук України  для  розгляду  та
затвердження.
 
     10. Департаменту    ринків   рослинництва   (Демидов   О.А.),
Департаменту правової та законопроектної роботи (Собовий О.М.)  до
18 січня поточного року надати пропозиції Мінпраці щодо приведення
нормативно-правових актів у відповідність  до  змін,  внесених  до
статті 20 Закону України "Про захист рослин"( 180-14 ).
 
     11. Департаменту фінансів, Департаменту зовнішньоекономічного
співробітництва,  Департаменту  ринків  тваринництва  з   Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Департаменту ринків
рослинництва,  Департаменту  правової  та  законопроектної  роботи
подати   до   14   січня  2008  року  Мінекономіки  пропозиції  до
законопроекту   щодо   стимулювання   розвитку    агропромислового
комплексу в рамках вимог Світової організації торгівлі.
 
     12. Департаменту  економіки та управління державною власністю
подати до 10 січня 2008 року до Мінекономіки пропозиції до проекту
Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
     13. Департаменту  економіки та управління державною власністю
подати до 20 січня 2008 року Мінекономіки  пропозиції  до  проекту
Державної  програми економічного і соціального розвитку України на
2008 рік.
 
     14. Департаменту фінансів, Департаменту врегулювання відносин
власності   та   соціального   розвитку   села   (Шаповал   В.М.),
Департаменту ринків тваринництва з  Головною  державною  племінною
інспекцією   та   Департаменту  інженерно-технічного  забезпечення
(Даценко М.С.) до 20 січня 2008 року подати до Мінфіну  пропозиції
щодо    збільшення   обсягів   державної   підтримки   фермерських
господарств,  тваринництва та  часткового  відшкодування  вартості
техніки.
 
     15. Департаменту    врегулювання    відносин   власності   та
соціального    розвитку    села,    Департаменту    правової    та
законопроектної  роботи  подати  Держземагентству до 25 січня 2008
року пропозиції до  проектів  законів  про  ринок  земель  та  про
Державний земельний кадастр.
 
     16. Керівникам    центральних   органів   виконавчої   влади,
діяльність яких  спрямовується  і  координується  через  Міністра,
урядових  органів державного управління та самостійних структурних
підрозділів  міністерства  до  22  лютого   2008   року   привести
нормативно-правові  акти  у відповідність з нормами Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін  до
деяких законодавчих актів України"( 107-17 ).
 
     17. Керівникам    центральних   органів   виконавчої   влади,
діяльність яких  спрямовується  і  координується  через  Міністра,
урядових  органів  державного управління,  самостійних структурних
підрозділів  міністерства  до  5  числа  щомісяця,  наступного  за
звітним,  подавати Департаменту фінансів інформацію щодо виконання
відповідних пунктів цього  наказу.  Департаменту  фінансів  до  10
числа   місяця,   наступного   за  звітним,  подавати  узагальнену
інформацію Мінфіну.
 
     18. Контроль за виконанням  наказу  покласти  на  заступників
Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 

                                      Додаток
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      09.01.2008  N 1
 

           Відповідальні за виконання бюджетних програм
         та приведення у відповідність до Закону України
            "Про Державний бюджет України на 2008 рік
             та внесення змін до деяких законодавчих
          актів України"( 107-17 ) нормативно-правових
             актів щодо порядків використання коштів
              за відповідними бюджетними програмами
-------------------------------------------------------------------------
| N |  КПКВК   |Найменування бюджетних|Відповідальний підрозділ|Контроль|
|   ( 107-17 )|        програм       |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|1. |2801170   |Фінансування заходів  |Департамент ринків      |Мельник |
|   |          |по захисту,           |рослинництва            |С.І.    |
|   |          |відтворенню та        |                        |        |
|   |          |підвищенню родючості  |                        |        |
|   |          |?рунтів               |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|2. |2801180   |Агрохімічна           |Департамент ринків      |Мельник |
|   |          |паспортизація земель  |рослинництва            |С.І.    |
|   |          |сільськогосподарського|                        |        |
|   |          |призначення           |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|3. |2801200   |Заходи по боротьбі з  |Департамент ринків      |Мельник |
|   |          |шкідниками та         |рослинництва            |С.І.    |
|   |          |хворобами             |                        |        |
|   |          |сільськогосподарських |                        |        |
|   |          |рослин                |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|4. |2801210   |Бюджетна тваринницька |Департамент ринків      |Гадзало |
|   |          |дотація та державна   |тваринництва з Головною |Я.М.    |
|   |          |підтримка виробництва |державною племінною     |Мельник |
|   |          |продукції рослинництва|інспекцією              |С.І.    |
|   |          |                      |Департамент ринків      |Шевченко|
|   |          |                      |рослинництва            |О.О.    |
|   |          |                      |Департамент інженерно-  |Гадзало |
|   |          |                      |технічного забезпечення |Я.М.    |
|   |          |                      |Департамент харчової    |        |
|   |          |                      |промисловості           |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|5. |2801220   |Селекція в            |Департамент ринків      |Мельник |
|   |          |рослинництві          |рослинництва            |С.І.    |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|6. |2801260   |Заходи з охорони і    |          -"-           |Мельник |
|   |          |захисту, раціонального|                        |С.І.    |
|   |          |використання лісів,   |                        |        |
|   |          |наданих в постійне    |                        |        |
|   |          |користування          |                        |        |
|   |          |агропромисловим       |                        |        |
|   |          |підприємствам         |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|7. |2801280   |Фінансова підтримка   |          -"-           |Мельник |
|   |          |агропромислових       |                        |С.І.    |
|   |          |підприємств, що       |                        |        |
|   |          |знаходяться в особливо|                        |        |
|   |          |складних кліматичних  |                        |        |
|   |          |умовах                |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|8. |2801330   |Створення і           |          -"-           |Мельник |
|   |          |забезпечення          |                        |С.І.    |
|   |          |резервного запасу     |                        |        |
|   |          |сортового та          |                        |        |
|   |          |гібридного насіння    |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|9. |2801370   |Погашення зобов'язань |          -"-           |Мельник |
|   |          |Українською державною |                        |С.І.    |
|   |          |насіннєвою інспекцією |                        |        |
|   |          |за кредитами, наданими|                        |        |
|   |          |з державного бюджету  |                        |        |
|   |          |за рахунок коштів,    |                        |        |
|   |          |залучених від         |                        |        |
|   |          |міжнародних фінансових|                        |        |
|   |          |організацій на        |                        |        |
|   |          |розвиток насінництва  |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|10.|2801510   |Державна підтримка    |          -"-           |Мельник |
|   |          |розвитку хмелярства   |                        |С.І.    |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|11.|2801350   |Закладення і нагляд за|Відділ розвитку         |        |
|   |          |молодими садами,      |садівництва,            |        |
|   |          |виноградниками та     |виноградарства та       |        |
|   |          |ягідниками            |виноробства             |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|12.|2801190   |Селекція в            |Департамент ринків      |Гадзало |
|   |          |тваринництві та       |тваринництва з Головною |Я.М.    |
|   |          |птахівництві на       |державною племінною     |        |
|   |          |підприємствах         |інспекцією              |        |
|   |          |агропромислового      |                        |        |
|   |          |комплексу             |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|13.|2801340   |Запобігання           |          -"-           |Гадзало |
|   |          |розповсюдженню        |                        |Я.М.    |
|   |          |збудників інфекційних |                        |        |
|   |          |хвороб тварин         |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|14.|2801240   |Здійснення фінансової |Департамент фінансів    |Лузан   |
|   |          |підтримки підприємств |Департамент ринків      |Ю.Я.    |
|   |          |агропромислового      |тваринництва з          |Гадзало |
|   |          |комплексу через       |Головною державною      |Я.М.    |
|   |          |механізм здешевлення  |племінною інспекцією    |Шевченко|
|   |          |кредитів              |Департамент інженерно-  |О.О.    |
|   |          |                      |технічного забезпечення |Лузан   |
|   |          |                      |Департамент економіки та|Ю.Я.    |
|   |          |                      |управління державною    |        |
|   |          |                      |власністю               |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|15.|2801540   |Компенсація Пенсійному|Департамент фінансів    |Лузан   |
|   |          |фонду втрат від       |Управління              |Ю.Я.    |
|   |          |застосування          |організаційних структур |Лузан   |
|   |          |платниками фіксованого|і соціально-трудових    |Ю.Я.    |
|   |          |сільськогосподарського|відносин                |        |
|   |          |податку спеціальної   |                        |        |
|   |          |ставки по сплаті збору|                        |        |
|   |          |на обов'язкове        |                        |        |
|   |          |пенсійне страхування  |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|16.|2801580   |Здешевлення вартості  |Департамент фінансів    |Лузан   |
|   |          |страхових премій      |                        |Ю.Я.    |
|   |          |(внесків) фактично    |                        |        |
|   |          |сплачених суб'єктами  |                        |        |
|   |          |аграрного ринку       |                        |        |
|---+----------+----------------------+------------------------+--------|
|17.|2801070   |Оздоровле
            
        

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи