Указ Минап "О внесении изменений в Положение об Украинской государственной семенной инспекции"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                         29.02.2008  N 98
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      13 березня 2008 р.
                                      за N 207/14898
 

          Про внесення змін до Положення про Українську
                   державну насіннєву інспекцію
 

     Керуючись Законом України "Про насіння і  садивний  матеріал"
( 411-15 ), Положенням про Міністерство аграрної політики України,
затвердженим постановою    Кабінету    Міністрів    України    від
01.11.2006 р.  N  1541 (  1541-2006-п  ),  та  з  метою посилення
державного контролю    у    сільськогосподарському     насінництві
Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести   зміни   до   Положення  про  Українську  державну
насіннєву інспекцію,  затвердженого наказом Міністерства  аграрної
політики України від 23.03.2004 N 97( z0452-04 ) (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 8 квітня 2004 року  за  N  452/9051),
виклавши пункт 4.2 розділу 4 в такій редакції:
     "4.2. Заступники    начальника    Укрдержнасінінспекції     -
начальники  відділів,  які  відповідно  до  повноважень здійснюють
державний  контроль  у  насінництві,  є   одночасно   за   посадою
державними інспекторами України з насінництва".
 
     2. Українській       державній      насіннєвій      інспекції
(Храпійчук Н.М.) забезпечити  подання  цього  наказу  на  державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 
 
 В.о. Міністра                                       Б.К.Супіханов
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи