Указ МинАП "Об итогах работы агропромышленного комплекса в 2007 году и задания на 2008 год"

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 
                            Н А К А З
 
                        24.03.2008  N 176
 

          Про підсумки роботи агропромислового комплексу
               в 2007 році та завдання на 2008 рік
 

     У 2007  році  робота  Мінагрополітики  і регіональних органів
управління   агропромислового   розвитку   була   спрямована    на
утвердження  конкурентоспроможного  аграрного сектора економіки та
вирішення проблем соціального розвитку села.
     З метою  удосконалення  законодавчого  і нормативно-правового
забезпечення розвитку АПК прийнято 11 законів України, 80 постанов
та  20 розпоряджень Кабінету Міністрів України.  Особливо важливим
стало прийняття Державної цільової програми розвитку  українського
села на період до 2015 року( 1158-2007-п ).
     Завдяки заходам,  які вживалися як на рівні держави,  так і в
регіонах,  було  забезпечено  формування  необхідних  продовольчих
балансів та сировинних ресурсів на поточний маркетинговий рік.
     Збережено позитивні  тенденції  зростання обсягів виробництва
харчових продуктів,  напоїв та тютюнових виробів,  приріст яких за
підсумками минулого року становить 10 відсотків.
     Порівняно з минулим роком обсяги виробництва ріпаку зросли  в
1,7 раза,  винограду  -  на  19,6  відсотка,  плодів  і  ягід - на
31,5 відсотка.
     Краще ніж  в  минулому  році  забезпечено  організацію посіву
озимих культур.  Зокрема,  під урожай 2008 року посіяно 8,1 млн.га
озимих на зерно і зелений корм,  з них на зерно 8,0 млн.га,  що на
1,1 млн.га або на 16 відсотків більше, ніж було посіяно під урожай
минулого року.  Озимого  ріпаку посіяно 1,5 млн.га,  що в 1,9 раза
більше ніж торік.  Більше ніж в минулому році  здійснено  зяблевої
оранки,   підвищилася  технологічна  якість  сільськогосподарських
робіт, зростає внесення мінеральних добрив.
     В галузі    тваринництва    збережено   тенденцію   зростання
виробництва продукції в  сільськогосподарських  підприємствах,  де
отримано 6,6 відсотка приросту обсягів виробництва.
     Всіма категоріями господарств реалізовано на забій  худоби  і
птиці 2,8 млн.тонн. За рахунок розвитку промислового свинарства та
бройлерного  птахівництва  виробництво  м'яса   в   порівнянні   з
відповідним періодом минулого року зросло на 8,4 відсотка.
     В 2007 році експорт продукції аграрного сектора збільшився на
32  відсотка  до  відповідного періоду минулого року.  Забезпечено
позитивне зовнішньоторговельне   сальдо,   яке   становить   майже
2,5 млрд.дол.США.
     Значно активізувалися  процеси  щодо  залучення  кредитів   у
аграрний    сектор.   Вимоги   банків   за   кредитами,   наданими
сільськогосподарськими та переробними підприємствами,  на 1 грудня
2007  року  становлять 35,6 млрд.  гривень і зросли на 32 відсотка
проти 2006 року.
     На підтримку  розвитку підприємств агропромислового комплексу
в 2007 році було  виділено  та  спрямовано  в  регіони  3,9  млрд.
гривень,  що  на  60 відсотків більше попереднього року.  Фактично
використано 3,7 млрд.грн.,  або 96 відсотків від  спрямованих,  не
використані  кошти  на зазначені цілі в сумі 163,8 млн.грн.,  були
вилучені до Державного бюджету( 489-16 ).
     На 19  відсотків  збільшилися надходження коштів до Зведеного
бюджету від підприємств агропромислового комплексу проти  минулого
року.   Зменшилась  на  17  відсотків  прострочена  заборгованість
сільгоспвиробників із платежів  до  Пенсійного  фонду,  зменшилася
заборгованість  з  виплати заробітної плати на економічно активних
підприємствах, зокрема,   у   сільському   господарстві    -    на
76 відсотків,  рибному  господарстві  -  на 44 відсотки,  харчовій
промисловості - на 16 відсотків та підвищилася до 733 гривень  або
на 32 відсотка середньомісячна заробітна плата штатного працівника
в сільському господарстві.
     Разом з тим,  незважаючи на вжиті заходи, не вдалося повністю
подолати негативний вплив посухи,  якою були охоплені 10  регіонів
держави,  внаслідок  чого  темп  виробництва  продукції сільського
господарства становить 94,4 відсотка до попереднього року,  в тому
числі в   галузі   рослинництва   -   90,6   відсотка,   в  галузі
тваринництва - 99,6 відсотка.
     За попередніми даними виробництво зерна у 2007 році становило
29,3 млн.тонн у заліковій вазі  і  скоротилося  на  14,5  відсотка
порівняно   із   минулим  роком,  цукрових  буряків  зібрано  17,1
млн.тонн,  що на 23,9 відсотка менше ніж торік. Овочів зібрано 6,8
млн.тонн, що на 15,2 відсотка менше минулорічного, картоплі - 19,1
млн.тонн,  або на 1,9 відсотка менше, соняшнику - 4,2 млн.тонн, що
на 21,6 відсотка менше порівняно із минулим роком.
     Залишається складною ситуація в  молочному  тваринництві,  де
поголів'я корів протягом минулого року зменшилося на 6,2 відсотка.
Найбільше скорочення  відбулось  в  областях:  Львівській   -   на
11 відсотків,   Одеській   -  на  12  відсотків,  Житомирській  та
Київській - на 10 відсотків, Івано-Франківській - на 8 відсотків.
     Як наслідок, виробництво молока всіма категоріями господарств
зменшилось більше ніж на 1 млн.тонн або на 8  відсотків.  Відчутне
зменшення відбулося  в  Полтавській  та  Донецькій  областях  - на
15 відсотків,  Одеській  -  на  13  відсотків,   Житомирській   та
Київській - на 12 відсотків, Львівській області - на 9 відсотків.
     Нижче потенційних можливостей працювала рибна галузь,  де  за
оперативними  даними  вилов  риби та добування морепродуктів склав
207,7 тис.тонн, що на 9,2 відсотка менше попереднього року.
     В окремих  регіонах  не  забезпечено  виконання  заходів щодо
запобігання невиправданому зростанню цін  на  продукти  харчування
першої  необхідності.  Це  зумовило  прийняття  Урядом  запобіжних
заходів,  зокрема  щодо  квотування  експорту  зерна,   здійснення
товарних  інтервенцій  зерна  та  борошна  з  державних  ресурсів,
декларування змін оптово-відпускних  цін  на  борошно  та  хліб  і
обмеження рівня рентабельності та торговельних надбавок.
     Не вдалося  забезпечити  кардинальних  змін  щодо   погашення
заборгованості  з заробітної плати на державних підприємствах,  що
належать до сфери управління міністерства.
     У звітному  періоді  структурними  підрозділами  міністерства
підготовлено і  внесено  на  розгляд  Кабінету  Міністрів  України
113 проектів   нормативно-правових   актів,   видано   971   наказ
міністерства,  якими було передбачено виконання  8907  контрольних
завдань,  з  яких  293 завдання виконано з порушенням встановлених
контрольних строків.
     З метою  подолання  негативних  процесів  в  агропромисловому
комплексі держави,  забезпечення  стабільності  його  розвитку  та
гарантування продовольчої безпеки держави Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити і прийняти до неухильного виконання пріоритетні
завдання  Міністерства  аграрної  політики   України,   Державного
комітету  рибного господарства та Державного комітету ветеринарної
медицини на 2008 рік.
 
     2. Заступникам  Міністра,  керівникам  державних   комітетів,
урядових  органів  державного управління,  структурних підрозділів
міністерства,   регіональним   органам    державного    управління
агропромислового   комплексу   спрямувати   основні   зусилля   на
забезпечення  виконання  схвалених  Урядом  пріоритетних   завдань
Міністерства  аграрної політики України на 2008 рік,  Програми дій
Уряду та Державної цільової програми розвитку українського села на
період до 2015 року( 1158-2007-п ).
 
     3. Звернути   увагу   Міністра  аграрної  політики  АР  Крим,
начальників   головних   управлінь    агропромислового    розвитку
облдержадміністрацій, управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації  на  незадовільне
використання    бюджетних    коштів,    зокрема,    Закарпатської,
Чернігівської, Полтавської і Житомирської областей, в яких залишки
таких коштів були найбільшими.
 
     4. Керівникам     структурних    підрозділів    міністерства,
відповідальним   за   виконання   програм   бюджетної   підтримки,
прискорити  розробку  та погодження проектів порядків використання
бюджетних коштів за програмами, передбаченими Законом України "Про
Державний  бюджет  України  на  2008  рік  та про внесення змін до
деяких  законодавчих  актів  України" (  107-17  )  на  підтримку
розвитку підприємств агропромислового комплексу.
 
                            Термін виконання - I квартал 2008 року
 
     5. З   метою   створення   сприятливих  умов  для  підвищення
ефективності функціонування агропромислового комплексу  прискорити
роботу з підготовки таких нормативно-правових актів:
 
     5.1. Департаменту   ринків   рослинництва   (Демидов   О.А.),
Департаменту  врегулювання  відносин  власності   та   соціального
розвитку   села  (Шаповал  В.М.)  "Про  Загальнодержавну  програму
використання та охорони земель", "Про органічне виробництво", "Про
консервацію   земель",  "Про  державну  агрохімічну  паспортизацію
земель сільськогосподарського призначення",  "Про внесення змін до
деяких законів України (щодо зрошувальних земель)",  "Про внесення
змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал".
 
                           Термін виконання - I півріччя 2008 року
 
     5.2. Департаменту розвитку  аграрного  ринку  (Розгон  А.В.),
Департаменту фінансів (Зуб Г.І.), Департаменту ринків рослинництва
(Демидов  О.А.),  Департаменту  ринків  тваринництва  з   Головною
державною  племінною  інспекцією (Микитюк Д.М.) "Про внесення змін
до Закону України "Про державну підтримку сільського  господарства
України".
 
                           Термін виконання - I півріччя 2008 року
 
     5.3. Департаменту  розвитку  аграрного  ринку  (Розгон А.В.),
Департаменту  врегулювання  відносин  власності   та   соціального
розвитку  села  (Шаповал В.М.) забезпечити внесення змін до Закону
України "Про сільськогосподарську кооперацію"( 469/97-ВР ).
 
                             Термін виконання - вересень 2008 року
 
     5.4. Департаменту ринків тваринництва  з  Головною  державною
племінною  інспекцією  (Микитюк Д.М.) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо племінної справи в  тваринництві",
"Про  ідентифікацію  і  реєстрацію  тварин та маркування продуктів
тваринного походження", "Про охорону прав на породи тварин".
 
                           Термін виконання - I півріччя 2008 року
 
     5.5. Департаменту розвитку  аграрного  ринку  (Розгон  А.В.),
Департаменту економіки    та    управління   державною   власністю
(Куць О.І.),  Департаменту  правової  та  законопроектної   роботи
(Собовий  О.М.)  спільно  з  Українською  академією  аграрних наук
(Зубець М.В.) "Про неприбуткові  партнерські  виробничі  селянські
об'єднання".
 
                           Термін виконання - II квартал 2008 року
 
     5.6. Державному   комітету   ветеринарної   медицини  України
(Іванов  Г.Б.)  "Про  внесення  змін  до   Закону   України   "Про
ветеринарну медицину".
 
                           Термін виконання - II квартал 2008 року
 
     5.7. Державному   комітету   рибного   господарства   України
(Волков В.В.) "Про рибне господарство та  промислове  рибальство",
"Про  внесення  змін до Закону України "Про рибу,  інші водні живі
ресурси та харчову продукцію з них".
 
                          Термін виконання - III квартал 2008 року
 
     5.8. Управлінню організаційних структур і  соціально-трудових
відносин  (Ніколаєнко  В.М.)  проект  Закону  України  "Про основи
системи управління агроіндустріальним комплексом України".
 
                              Термін виконання - грудень 2008 року
 
     5.9. Департаменту  аграрної  освіти,  науки  та   дорадництва
(Іщенко Т.Д.):
     забезпечити внесення змін до законодавчих  актів  (в  частині
фінансування,     врегулювання     функціонування     вищих     та
професійно-технічних  навчальних  закладів  в  рівних  умовах   із
сільськогосподарськими товаровиробниками), а саме:
     - Бюджетного кодексу України( 2542-14 );
     - Закону   України   "Про   фіксований  сільськогосподарський
податок"( 320-14 );
     - Податкового кодексу України;
     забезпечити планування тематики  науково-дослідних  робіт,  з
першочерговим  врахуванням  пріоритетних завдань Мінагрополітики у
сфері сільськогосподарського виробництва на 2008 рік та  Державної
цільової програми   розвитку   українського   села  на  період  до
2015 року( 1158-2007-п ).
 
                       Термін виконання - до 1 листопада 2008 року
 
     6. Департаменту  розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.) разом
з Міністерством аграрної політики АР Крим,  головними управліннями
агропромислового    розвитку    облдержадміністрацій,   управлінню
промисловості  та   агропромислового   розвитку   Севастопольської
міськдержадміністрації здійснити заходи щодо:
     створення та  діяльності оптових ринків сільськогосподарської
продукції,  подати на розгляд Уряду проект розпорядження  Кабінету
Міністрів  України  "Про  схвалення  Концепції  Державної цільової
програми розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції";
 
                            Термін виконання - I квартал 2008 року
 
     формування кооперативних   каналів   заготівель   та    збуту
сільськогосподарської продукції,  підтримки розвитку різноманітних
форм кооперації на селі.
 
                                  Термін виконання - протягом року
 
     7. Департаменту  розвитку  аграрного  ринку   (Розгон   А.В.)
спільно з   Аграрною   біржею   (Басін   О.М.),   Аграрним  фондом
(Іванишин В.В.) здійснити заходи щодо створення на  базі  Аграрної
біржі   спеціалізованої   зернової   біржі  та  запровадити  єдину
електронну торгову площадку.
 
                               Термін виконання - липень 2008 року
 
     8. Аграрному фонду (Іванишин В.В.)  спільно  з  Департаментом
розвитку  аграрного  ринку  (Розгон А.В.) проаналізувати недоліки,
допущені в 2007 році,  в тому числі  по  регіональних  відділеннях
Аграрного  фонду,  та  вжити необхідних заходів щодо удосконалення
роботи   біржового   аграрного   ринку,   формування    державного
продовольчого   резерву   в  обсягах,  визначених  законодавством,
зокрема, запровадити в лютому-травні цього року державні форвардні
закупівлі зерна обсягом не менше 150 тис.тонн.
 
                                  Термін виконання - протягом року
 
     9. Аграрному  фонду  (Іванишин  В.В.),  Департаменту розвитку
аграрного ринку (Розгон А.В.),  Міністерству аграрної політики  АР
Крим,     головним     управлінням    агропромислового    розвитку
облдержадміністрацій, управлінню промисловості та агропромислового
розвитку    Севастопольської   міськдержадміністрації   прискорити
запровадження   форвардних   закупівель   зерна   до    державного
продовольчого резерву.
 
                            Термін виконання - I квартал 2008 року
 
     10. Департаменту  розвитку  аграрного  ринку  (Розгон  А.В.),
керівникам структурних підрозділів  міністерства  доопрацювати  та
подати  на  затвердження Міністру наказ "Про затвердження наукових
розробок у сфері стандартизації"  з  урахуванням  вимог  СОТ.  При
формуванні   Тематичного   плану   стандартизації   на   2008  рік
передбачити  розробку  стандартів,  які  забезпечують  пріоритети,
зокрема,  зняття  технічних бар'єрів по торгівлі згідно вимог СОТ,
комісії Кодекс Аліментаріус,  безпеки та  екологічної  безпечності
продуктів харчування,  гармонізація стандартів до вимог ISO та EN,
впровадження енергоощадних технологій та біопалива.
 
                          Термін виконання - до 1 квітня 2008 року
 
     11. Департаменту  розвитку  аграрного  ринку  (Розгон  А.В.),
Департаменту  зовнішньоекономічного співробітництва (Руденко М.М.)
надати пропозиції Мінекономіки щодо  збільшення  обсягів  квот  на
експорт зерна до 1 липня 2008 року.
 
                            Термін виконання - I квартал 2008 року
 
     12. Департаменту    ринків   рослинництва   (Демидов   О.А.),
Українській  державній  насіннєвій  інспекції   (Храпійчук   Н.М.)
забезпечити    акредитацію   лабораторії   Української   державної
насіннєвої інспекції Міжнародною  асоціацією  контролю  за  якістю
насіння (ISTA).
 
                                  Термін виконання - протягом року
 
     13. Департаменту ринків рослинництва (Демидов О.А.) спільно з
Державною службою з охорони прав на сорти рослин (Хаджиматов В.А.)
підготувати  пропозиції  щодо  приєднання України до Схем сортової
сертифікації  насіння,  призначеного  для  міжнародної   торгівлі,
Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD).
 
                                  Термін виконання - протягом року
 
     14. Департаменту ринків рослинництва (Демидов О.А.) спільно з
Державним  технологічним   центром   охорони   родючості   ?рунтів
"Центрдержродючість" (Греков В.О.) розробити та затвердити наказом
Мінагрополітики Галузеву програму підвищення родючості ?рунтів  до
2015 року.
 
                         Термін виконання - до 20 квітня 2008 року
 
     15. Департаменту    врегулювання    відносин   власності   та
соціального розвитку села (Шаповал  В.М.),  Департаменту  фінансів
(Зуб Г.І.), Департаменту ринків рослинництва (Демидов О.А.) внести
до  Кабінету  Міністрів  України  пропозиції   щодо   забезпечення
цільового  використання  коштів  від  сплати земельного податку та
відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва в  порядку,
визначеному чинним законодавством.
 
                           Термін виконання - II квартал 2008 року
 
     16. Департаменту    врегулювання    відносин   власності   та
соціального   розвитку   села   (Шаповал    В.М.),    Департаменту
зовнішньоекономічного співробітництва (Руденко М.М.):
     підготувати пропозиції щодо створення Координаційної ради при
Міністерстві   аграрної   політики   України  з  питань  залучення
інвестицій в агропромисловий комплекс України.
 
                            Термін виконання - I квартал 2008 року
 
     17. Департаменту    зовнішньоекономічного     співробітництва
(Руденко  М.М.),  Департаменту  врегулювання відносин власності та
соціального розвитку села (Шаповал В.М.):
     запровадити постійний   моніторинг  здійснення  інвестиційної
діяльності в  агропромисловому  комплексі  та  поглиблений  аналіз
статистичної   інформації   з  питань  залучення  та  використання
іноземних інвестицій.
 
                             Термін виконання - березень 2008 року
 
     18. Департаменту економіки та управління державною  власністю
(Куць  О.І.)  разом  з  Державним  комітетом ветеринарної медицини
України (Іванов Г.Б.),  Державним комітетом  рибного  господарства
України   (Волков   В.В.),  структурним  підрозділам  міністерства
розробити    конкретні    заходи    щодо     шляхів     поліпшення
виробничо-фінансової діяльності та ефективності використання майна
державних підприємств аграрного сектора економіки.
 
                                  Термін виконання - протягом року
 
     19. Державному   комітету   ветеринарної   медицини   України
(Іванов Г.Б.):
     продовжити підготовку    пропозицій    щодо     вдосконалення
законодавчої   і   нормативно-правової  бази  галузі  ветеринарної
медицини відповідно до  вимог  законів  України  "Про  ветеринарну
медицину" (  2498-12  )  та  "Про  безпечність та якість харчових
продуктів"( 771/97-ВР );
     з метою   розширення  ринків  експорту  продуктів  тваринного
походження забезпечити  виконання  Планів  державного  моніторингу
залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах
та необроблених продуктах тваринного походже

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи