Указ МинАП "Об утверждении форм документов и предоставления информации для удешевления стоимости страховых премий (взносов), фактически оплаченных субъектами аграрного рынка"

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 
                            Н А К А З
 
                        18.04.2008  N 258
 

           Про затвердження форм документів та надання
          інформації для здешевлення вартості страхових
               премій (внесків), фактично сплачених
                    суб'єктами аграрного ринку
 

     На виконання   постанови   Кабінету   Міністрів  України  від
21 лютого 2007 р.  N 261( 261-2007-п ) "Про затвердження  Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для здешевлення  вартості  страхових  премій  (внесків),  фактично
сплачених  суб'єктами  аграрного  ринку"  (із  змінами) та з метою
аналізу ефективності використання бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
 
     Затвердити такі, що додаються:
 
     1.1. Форму  заяви  на  здешевлення  вартості страхових премій
(внесків),  фактично  сплачених  суб'єктами  аграрного  ринку   за
рахунок коштів державного бюджету у 2008 році.
 
     1.2. Форму  реєстру  на здешевлення вартості страхових премій
(внесків),  фактично  сплачених  суб'єктами  аграрного  ринку   за
рахунок коштів державного бюджету у 2008 році.
 
     1.3. Форму   журналу   обліку   реєстрації   документів    на
здешевлення   вартості   страхових   премій   (внесків),  фактично
сплачених суб'єктами аграрного ринку за рахунок коштів  державного
бюджету у 2008 році.
 
     1.4. Форму  інформації  про  використання у 2008 році коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті  для   здешевлення   вартості
страхових   премій   (внесків),   фактично   сплачених  суб'єктами
аграрного ринку в розрізі районів у 2008 році.
 
     1.5. Форму інформації про використання у  2008  році  коштів,
передбачених   у   державному   бюджеті  на  здешевлення  вартості
страхових  премій   (внесків),   фактично   сплачених   суб'єктами
аграрного ринку в розрізі страхувальників у 2008 році.
 
     1.6 Форму  інформації  про  використання  у 2008 році коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті   на   здешевлення   вартості
страхових   премій   (внесків),   фактично   сплачених  суб'єктами
аграрного ринку  в  розрізі   сільськогосподарських   культур   за
2008 рік.
 
     1.7. Форму  інформації  про  використання у 2008 році коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті   на   здешевлення   вартості
страхових   премій   (внесків),   фактично   сплачених  суб'єктами
аграрного ринку за укладеними  договорами  страхування  в  розрізі
страхових компаній у 2008 році.
 
     2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.):
 
     2.1. В   установленому   порядку   довести  наказ  до  відома
керівників структурних підрозділів Міністерства аграрної  політики
України, Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим
головних управлінь агропромислового  розвитку  обласних  державних
адміністрацій,   управління   промисловості   та  агропромислового
розвитку Севастопольської міської державної адміністрації.
 
     2.2. Щокварталу до 20-го числа наступного місяця,  що  настає
за   звітним  періодом,  та  у  місячний  строк  після  закінчення
бюджетного  року  забезпечити  подання  до  Міністерства  фінансів
України  звіту  про  стан  виконання  результативних  показників з
аналізом, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
 
     3. Управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій
подавати щокварталу до 10-го числа наступного місяця, що настає за
звітним періодом,  та у місячний строк після закінчення бюджетного
року  Міністерству  аграрної  політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку обласних  державних
адміністрацій  інформацію  про  використання  у  2008 році коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті  для   здешевлення   вартості
страхових   премій   (внесків),   фактично   сплачених  суб'єктами
аграрного ринку за вищезазначеними формами.
     Міністерству аграрної  політики  Автономної  Республіки Крим,
головним   управлінням   агропромислового    розвитку    обласних,
управлінню     промисловості    та    агропромислового    розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій подавати щокварталу  до
15-го числа наступного місяця, що настає за звітним періодом, та у
місячний  строк  після  закінчення  бюджетного  року  Департаменту
фінансів   інформацію   про   використання  у  2008  році  коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті  для   здешевлення   вартості
страхових   премій   (внесків),   фактично   сплачених  суб'єктами
аграрного ринку за вищезазначеними формами.
 
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Супіханова Б.К.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи