Приказ от 28 ноября 2014 року № 382 "О государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 листопада 2014 року N 382

Про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до Закону України "Про пестициди і агрохімікати" та Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 295, ураховуючи протокольне рішення N 76 від 10.11.2014 р. засідання Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів, наказую:

1. Затвердити перелік пестицидів і агрохімікатів, розглянутих на засіданні Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів 10.11.2014 згідно з протоколом N 76 (далі - Перелік), та рекомендованих до реєстрації і внесення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, що додається*.

____________
* Не наводиться.

2. Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики (Єреденко Ю. М.):

здійснити державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, рекомендованих на засіданні Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів від 10.11.2014;

внести зазначені в Переліку препарати до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів;

забезпечити розміщення доповнення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів на веб-сайті міністерства;

підготувати до друку доповнення до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні та забезпечити ним органи, що здійснюють контроль за обігом та застосуванням пестицидів і агрохімікатів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

О. Г. Настасенко

 

ЛИГА Закон

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи