Закон Украины №3387-VІ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и о ставках вывозной пошлины на некоторые виды зерновых культур"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

          Про внесення змін до Податкового кодексу України
            та про ставки вивізного (експортного) мита
                  на деякі види зернових культур
 

      Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

      I. Внести   до   Податкового  кодексу  України  (  2755-17  )
(Відомості Верховної Ради України,  2011 р.,  NN 13-17,  ст.  112)
такі зміни:

      1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити.

      2. Пункт 197.9 статті 197 виключити.

      3. У статті 263:

      підпункт 263.2.3 пункту 263.2 доповнити підпунктом "є" такого
змісту:

      "є) обсяги   запасів   корисних   копалин,   що   згідно   із
затвердженими  в  установленому  законодавством порядку технічними
проектами (планами) їх розробки залишені у звітному  (податковому)
періоді  в  охоронних  і  бар'єрних ціликах (між шахтами),  у тому
числі у  ціликах  загальношахтного  призначення,  для  запобігання
обрушенню  земної  поверхні,  прориву  води  у  гірничі виробки та
збереження наземних або підземних об'єктів";

      пункт 263.9 викласти у такій редакції:

 

    "263.9. Ставки плати за користування надрами для  видобування
корисних копалин:

------------------------------------------------------------------

| Корисні копалини |  Одиниця  |За одиницю |За одиницю|    Від   |

|                  |  виміру   | погашених |видобутих | вартості |

|                  |           |  запасів  | корисних |видобутих |

|                  |           |  корисних |  копалин | корисних |

|                  |           |  копалин  |          |  копалин |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|                  |           |    грн    |    грн   |    %     |

|----------------------------------------------------------------|

|Корисні копалини загальнодержавного значення                    |

|----------------------------------------------------------------|

|Горючі корисні копалини                                         |

|----------------------------------------------------------------|

|нафта, конденсат  |   тонн    |           |  147,63  |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|газ природний, у  | тис. куб. |           |   37,78  |          |

|тому числі газ,   |  метрів   |           |          |          |

|розчинений у      |           |           |          |          |

|нафті (нафтовий   |           |           |          |          |

|(попутний) газ),  |           |           |          |          |

|етан, пропан,     |           |           |          |          |

|бутан             |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|вугілля кам'яне   |   тонн    |   4,79    |          |          |

|марки антрацит    |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|енергетичне та    |    -"-    |   3,15    |          |          |

|інші марки        |           |           |          |          |

|кам'яного вугілля |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|вугілля буре      |   тонн    |   0,51    |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|торф, сапропель   |    -"-    |           |   0,53   |          |

|----------------------------------------------------------------|

|Металічні руди                                                  |

|----------------------------------------------------------------|

|залізна для       |    -"-    |    3,27   |          |          |

|збагачення        |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|залізна руда для  |    -"-    |    0,80   |          |          |

|збагачення з      |           |           |          |          |

|вмістом           |           |           |          |          |

|магнетитового     |           |           |          |          |

|заліза менше      |           |           |          |          |

|20 відсотків      |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|залізна багата    |    -"-    |   10,29   |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|марганцева        |    -"-    |   19,50   |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|титанова          |    -"-    |    3,59   |          |          |

|(розсипних        |           |           |          |          |

|родовищ)          |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|титано-цирконієва |    -"-    |    6,65   |          |          |

|(розсипних        |           |           |          |          |

|родовищ)          |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|нікелева          |    -"-    |    8,73   |          |          |

|(силікатна)       |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|хромова           |    -"-    |    9,87   |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|ртутна            |    -"-    |    0,53   |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|уранова           |    -"-    |    2,87   |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|золота            |    -"-    |   14,36   |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|ванадію           |    -"-    |    5,5    |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|гафнію            |    -"-    |    8,5    |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|бариту            |    -"-    |    5,8    |          |          |

|----------------------------------------------------------------|

|Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних           |

|концентратів                                                    |

|----------------------------------------------------------------|

|глина бентонітова |    -"-    |    3,23   |          |          |

|----------------------------------------------------------------|

|Сировина вогнетривка                                            |

|----------------------------------------------------------------|

|доломіт           |    -"-    |   10,15   |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|кварцит та пісок  |    -"-    |           |          |   7,50   |

|кварцовий         |           |           |          |          |

|для металургії    |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|пісок формувальний|    -"-    |   22,68   |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|кварцит для       |    -"-    |    2,37   |          |          |

|виробництва       |           |           |          |          |

|кремнію           |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|сировина          |куб. метрів|    1,11   |          |          |

|високоглиноземна  |           |           |          |          |

|за виключенням    |           |           |          |          |

|глин (кіаніт      |           |           |          |          |

|(дистен),         |           |           |          |          |

|силіманіт,        |           |           |          |          |

|ставроліт)        |           |           |          |          |

|----------------------------------------------------------------|

|Сировина флюсова                                                |

|----------------------------------------------------------------|

|вапняк (флюсовий) |   тонн    |   10,15   |          |          |

|----------------------------------------------------------------|

|Сировина хімічна                                                |

|----------------------------------------------------------------|

|сірчана руда      |    -"-    |    5,84   |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|сіль кам'яна      |    -"-    |    5,26   |          |          |

|(галіт)           |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|сіль кам'яна      |    -"-    |    5,26   |          |          |

|(галіт) для       |           |           |          |          |

|харчової          |           |           |          |          |

|промисловості     |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|сіль              |    -"-    |           |          |   3,00   |

|калійно-магнієва  |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|крейда для        |    -"-    |   23,16   |          |          |

|виробництва соди  |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

|вапняк для        |    -"-    |   22,92   |          |          |

|цукрової          |           |           |          |          |

|промисловості     |           |           |          |          |

|------------------+-----------+-----------+----------+----------|

<p style="margin-botto

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи